Doel 2020: overheid probeert nooddecreet deze week rond te krijgen

Het voorstel van decreet werd in ontvangst genomen door de leden van de informele werkgroep (vooral Antwerpse parlementsleden) die hiervoor al maanden in het grootste geheim vergaderen.

Dinsdag wordt het voorstel besproken in de verschillende fracties, zodat het woensdag, als men opnieuw bijeen komt in het hotel Herrera, kan getekend worden en naar het Vlaams Parlement kan.

Met het nooddecreet wil de Vlaamse overheid een nieuwe negatieve uitspraak van de Raad van State over het Deurganckdok omzeilen. De bouw van het dok ligt stil sinds maart stil. Het Deurganckdok is van groot belang voor Hesse Noord Natie, een dochter van scheepvaartgroep CMB.

Doel 2020 is over de hele gang van zaken, "waarbij het parlement compleet buiten spel staat", absoluut niet te spreken. Doel 2020 vindt het bovendien veelbetekenend dat alles in verband met dit zogenaamde validatiedecreet in het grootste geheim is verlopen. "Het is ronduit choquant te moeten vaststellen dat, ondanks alle woordenkramerij over openheid, participatie van de burger en democratie de Vlaamse verkozenen er alles aan proberen te doen om burgers, die voor de derde keer intussen in het gelijk worden gesteld door het hoogste rechtsorgaan in dit land, buiten spel te zetten", vindt de actiegroep.

Voor Doel 2020 "getuigt het van een verregaand misprijzen voor de burger om uitgerekend op een moment dat ook in ons land steeds meer stemmen weerklinken tegen de globalisering, een wet door te drukken die op maat gemaakt is van internationale kapitaalgroepen en de vloer aanveegt met de rechten van mens en gemeenschap. Dat zijn de methodes van totalitaire regimes. Wij zullen ze dan ook met alle mogelijke, beschikbare middelen blijven bestrijden. De Vlaamse Regering mag er dan in slagen om via kunstgrepen de Raad Van State buiten spel te zetten, of zij dat ook kan met het Arbitragehof of op Europees niveau valt nog te bezien", dreigt de actiegroep.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud