Drie magistraten kandidaat voor federaal procureur

De aanstelling van een federale procureur en de oprichting van het federale parket zijn uitlopers van het Octopus-akkoord, dat politie en justitie moest hervormen. Eerder hadden verscheidene parlementaire onderzoekscommissies zoals de Bende-commissie en de commissie-Dutroux al gepleit voor de oprichting van een federaal parket.

Dit federale parket zal na de aanstelling van de procureur en zijn magistraten kunnen optreden in zaken van terrorisme, wapen- en mensenhandel. In deze dossiers moet het federale parket de acties van de verschillende parketten coördineren en ook overgaan tot strafvordering voor de plaatselijke rechtbanken. Ook de controle op de gerechtelijke poot van de federale politie en de internationale samenwerking zijn twee bevoegdheden die vanaf volgend jaar door het federale parket worden waargenomen.

Drie magistraten voelen zich geroepen dit federale parket te leiden. Het zijn krijgsauditeur Jean Mine, die de steun van de regering geniet, nationaal magistraat Serge Brammertz en de Brusselse fiscale substituut Paul de Gryse. Deze laatste verdiende zijn sporen in de financiële sectie van het Brusselse parket waar hij netelige dossiers als de zaak-Cresson, de zaak-KB/KB Lux, de zaak-Demaret en de zaak-Tractebel behandelt. Tegen eind februari zal de Hoge Raad voor de Justitie aan de federale minister van Justitie, Marc Verwilghen, laten weten welke kandidaat de Hoge Raad het meest geschikt acht voor de functie van federaal procureur. Deze keuze moet goedgekeurd worden door twee derde van zowel de Nederlandstalige als van de Franstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad. Als de minister de voordracht van de Hoge Raad volgt, kan de benoemingsprocedure van de federale procureur in het eerste trimester van 2002 afgerond zijn. Zo niet moet de Hoge Raad zich opnieuw buigen over een voordracht. Bij eenzelfde voordracht en een eventuele tweede weigering van de minister wordt de functie opnieuw vacant verklaard.

Voor de 18 functies van magistraat bij het federale parket hebben zich voornamelijk magistraten uit Brussel kandidaat gesteld. Magistraten uit Vlaanderen en Wallonië zien een verhuizing naar Brussel of de onvermijdelijke files blijkbaar niet zitten. Uit het rechtsgebied Antwerpen (de parketten van Antwerpen en Limburg) stelde zich geen enkele magistraat kandidaat. Vanuit het ressort Gent (Oost- en West-Vlaanderen) zijn het vooral reeds in Brusselse werkende magistraten die zich voor het federaal parket kandidaat stelden. Voor de negen Franstalige jobs hebben zich 21 kandidaten gemeld. Voor de negen Nederlandstalige functies hebben zich 14 magistraten gemeld.

In gerechtelijke kringen wordt verwacht dat de magistraten uit de provincies bijna zeker door de Hoge Raad zullen worden voorgedragen. Enerzijds om een zo groot mogelijke spreiding van de magistraten van het federale parket te bekomen en anderzijds om te voorkomen dat het tekort aan magistraten bij het al krap bezette Brusselse parket nog toeneemt.

SV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud