Durant wil tijdelijk rijbewijs

Het rijbewijs moet vervangen worden door een "rijcontract". Dat contract blijft maar een beperkte tijd geldig en kan ingetrokken worden na een slechte evaluatie van het rijgedrag. Een bestuurder die zijn rijbewijs verliest, moet opnieuw rijles volgen.

De vice-premier van de Franstalige groenen wil dat verkeersveiligheid één van de belangrijke thema's van de federale beleidsverklaring wordt waarmee premier Verhofstadt in oktober het parlementaire jaar opent. Met een aantal voorstellen wil ze ook de kritiek weerleggen dat ze totnogtoe weinig zou hebben verwezenlijkt.

Eén van die voorstellen is een grondige hervorming van het rijbewijs. Durant vindt dat de regering dringend werk moet maken van verkeersveiligheid. Ze stelt voor een "rijcontract" in te voeren en heeft daarover al een wetsontwerp klaar.

Het rijcontract moet de overheid toelaten om de titularis permanent te evalueren. Dat zou gebeuren op basis van een soort bonus/malus-systeem. Slechte chauffeurs kunnen de smet op hun rijblazoen ongedaan maken door opnieuw een opleiding te volgen. Het rijcontract zou ook niet meer geldig blijven voor je hele leven en sneller kunnen worden ingetrokken.

Durant pleit er voor om zware en herhaalde overtredingen zwaarder te bestraffen.

Om de werkdruk van de parketten te verlichten moet de afhandeling van boetes administratief verlopen. Durant onderzoekt hoe ze de gemeenten bij die administratieve afhandeling kan betrekken. De Ecolo-minister wil ook de rijopleidingen zelf hervormen. Die moeten ook goedkoper worden.

Daarnaast wil de mobiliteitsminister nachttreinen tijdens het weekend inleggen. Op die manier wil Durant jongeren niet alleen laten kennis maken met de NMBS, maar hen ook weghouden van het moordende wegverkeer tijdens weekends.

Durant onderhandelt over het voorstel met de spoorwegmaatschappij. Ze doet dat in het kader van de besprekingen rond het nieuwe beheerscontract.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud