ECB: data voor 11 september wezen niet op spoedig herstel

Daarnaast stelt de ECB 'gegeven het zeer onzekere internationale klimaat de ontwikkelingen nauwgezet en grondig te blijven volgen, en nieuwe informatie te beoordelen in het kader van de op de middellange termijn gerichte monetaire-beleidsstrategie, die tot doel heeft prijsstabiliteit te bewerkstelligen in het eurogebied'.

Wat betreft het eurogebied was volgens de ECB reeds voor de aanslagen van 11 september sprake van een vertraging van de economische groei. De reele bbp-groei in het tweede kwartaal van 2001 bedroeg slechts 0,1% op kwartaalbasis, vergeleken met 0,5% in het eerste kwartaal. In de dienstensector was de economische bedrijvigheid in het tweede kwartaal het sterkst, terwijl deze in de industriele sector en de bouwnijverheid verzwakte.

In dit stadium is het volgens de ECB nog te vroeg om een duidelijk oordeel te geven over de macro-economische effecten van de tragische gebeurtenissen in de Verenigde Staten en van de huidige activiteiten om het terrorisme in de wereld te bestrijden. De eerste uit enquetes afgeleide indicatoren die na 11 september zijn gepubliceerd, duiden er volgens de centrale bank op dat het vertrouwen onmiddellijk in zekere mate was aangetast.

De financieringsvoorwaarden zijn volgens de ECB gunstig en de verwachte afname van de consumptieprijsinflatie zou de consumptieve uitgaven van huishoudens in het eurogebied verder moeten ondersteunen. Samengenomen zouden al deze elementen volgens de ECB een goede basis moeten vormen voor een herstel in de loop van volgend jaar zodra de eerste schok is verwerkt. 'Desalniettemin dienen de neerwaartse risico's met betrekking tot de huidige vooruitzichten nauwlettend te worden gevolgd', aldus de bank.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud