ECB: groei BBP zal kleiner zijn dan verwacht

Daarnaast stelt de ECB dat het huidige niveau van de belangrijkste rentetarieven van de ECB als gepast wordt beschouwd om de prijsstabiliteit in het eurogebied op de middellange termijn te handhaven.

Volgens de ECB duiden recente gegevens over industriele bedrijvigheid en enquête-indicatoren erop dat de economische groei in het tweede kwartaal van 2001 zwakker was dan in voorafgaande kwartalen. "De reële BBP-groei in de eerste helft van 2001 wordt daarom nu verwacht onder het eerder voorspelde niveau te liggen, hetgeen implicaties heeft voor de ramingen van de groei voor het jaar als geheel", zo meldt de ECB.

De vertraging weerspiegelt volgens de ECB in de eerste plaats de mondiale vertraging, die aanzienlijke gevolgen lijkt te hebben gehad voor export vanuit, en investeringen in het eurogebied. In de tweede plaats weerspiegelt de vertraging de zwakker dan verwachte consumptiegroei, die gedeeltelijk verband zou kunnen houden met de effecten op het reele besteedbare inkomen die het resultaat zijn van de stijging van de prijzen van energie en voedingsmiddelen.

De ECB verwacht dat de consumptieprijsinflatie op jaarbasis in juli verder is gedaald. De centrale bank baseert zich daarvoor op voorlopige nationale gegevens. Dit wijst volgens haar erop dat de afgelopen stijging voor een belangrijk deel het directe gevolg was van tijdelijke factoren die geleidelijk zouden moeten afnemen. Deze daling zal aanhouden, op voorwaarde dat er zich geen verdere ongunstige schokken voordoen, meent de ECB. Dit vooruitzicht is volgens de ECB in overeenstemming met de marktverwachtingen voor de inflatie in het eurogebied. Het risico dat afgelopen stijgingen van de consumptieprijsinflatie invloed zullen hebben op de loonstijging kan echter volgens de centrale bank nog steeds niet worden uitgesloten, en in het licht van op handen zijnde loononderhandelingen is dan ook voorzichtigheid geboden.

Deze verwachte daling van de consumptieprijsinflatie zou in het laatste deel van dit jaar en met name in 2002 moeten bijdragen tot het herstel van de consumptie in het eurogebied, meent de ECB. Verdere positieve effecten op de economische groei in het eurogebied zouden moeten voortvloeien uit de gevolgen van belastingverlagingen in een aantal landen van het eurogebied en de gunstige financieringsvoorwaarden.

Het driemaands gemiddelde van het groeitempo van M3 steeg op jaarbasis in de periode van april tot en met juni 2001 naar 5,3%, vergeleken met 4,8% in de periode van maart tot en met mei. Deze stijging lijkt volgens de ECB het gevolg te zijn van de effecten op de geldvraag van een aantal factoren die waarschijnlijk van tijdelijke aard zullen blijken te zijn, zoals de stijging van de inflatie, de geleidelijke afvlakking van de rendementscurve en de onzekerheid in de financiële markten. Gegevens die in de komende maanden beschikbaar worden, zullen volgens de ECB zorgvuldig moeten worden geanalyseerd om deze beoordeling te bevestigen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud