ECB verlaagt rente met 25 basispunten

Voor Verfaille bewees de ECB dat ze bezorgd is om de economie. Vincent Carson, economist in de marktenzaal bij Artesia Securities, laat gelijkaardige geluiden horen : "De ECB kon het zich niet langer veroorloven om de markt te verrassen en de rente niet te verlagen. Ze liet nu tevens verstaan dat ze de rente indien nodig nog gaat verlagen". Verfaille van Fortis vindt dat de ECB pas echt geloofwaardig kan zijn als ze een volledige conjunctuurcyclus heeft doorlopen. Beide economen verwachten snel een nieuwe verlaging. Volgens Artesia mogen we die al in september verwachten, bij Fortis denken ze aan oktober. "De inflatie gaat verder dalen omdat er een aantal tijdelijke elementen, zoals de olieprijzen afzwakken", zegt de econoom van Fortis.

Beide economen zijn het erover eens dat het reele effect van zo'n verlaging op zich laat wachten. "Het effect van deze verlaging op de economie is pas vanaf het tweede kwartaal van volgend jaar voelbaar", aldus Verfaille. Hij denkt dat er in de economie slechts een licht herstel vanaf het einde van dit jaar komt. Bij Artesia denkt Carson dat we tot begin volgend moet wachten op een herstel.

Fortis hield begin dit jaar lang vol dat conjunctuurinzinking in de VS beperkt zou zijn. Verfaille geeft toe dat ze de conjunctuurverslechtering onderschat hebben. "Vooral de Amerikaanse situatie en het effect op Europa werd onderschat. We dachten dat er in de VS een snelle heropleving zou komen maar die is er niet geweest." Hij ziet vooral de terugval van de Amerikaanse bedrijfsinvesteringen als oorzaak van de grote economische terugval.

Meer fundamenteel denkt hij dat er vooral overgeinvesteerd is in de nieuwe economie. Nadien bleken die investeringen niet op te brengen wat ervan verwacht werd, waardoor de bedrijven en de consumenten zich armer gingen voelen. Voor Verfaille moeten die verliezen nu eerst doorgeslikt worden. Toch blijft hij geloven in de nieuwe economie. "De nieuwe technologieen blijven voor productiviteitswinsten zorgen, hoewel minder dan verwacht. De nieuwe technologische mogelijkheden zijn nog niet uitgeput."

Stijn Decock

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud