Advertentie

Electrabel koopt Europese elektriciteitsactiva van Tractebel

Zo neemt Electrabel de participaties over in de elektriciteitscentrales van het Poolse Polaniec (steenkool), het Italiaanse Rosen, het Portugese Generg (waterkracht) en het Hongaarse Dunamenti (fuel en gas). De effectieve overname van Dunamenti en Polaniec zal slechts gebeuren na het bekomen van de vereiste goedkeuringen door de betrokken nationale autoriteiten.

Met het elektriciteitsproductievermogen waarover Electrabel beschikt in België, de participaties in Frankrijk en het productievermogen in Nederland, in Luxemburg en in Duitsland zal het totaal door Electrabel beheerde vermogen in Europa 25.359 MW bedragen.

Electrabel verwerft 100% in de Europese commerciële filialen waarin Tractebel aanwezig was.

- In Scandinavië: de tradingonderneming Electrabel Nordic met vestigingen in Oslo en Malmö, waarin Electrabel reeds een participatie bezat van 50%;

- In Duitsland: Electrabel Deutschland A.G. waarin Electrabel reeds een participatie bezit van 98,15%. Electrabel Deutschland heeft een participatie van 51% in de commerciële joint venture met Stadtwerke Saarbruecken;

- In Polen: Electrabel Polska waarin Electrabel reeds een participatie bezat van 50%.

De integratie van deze activa zou, na afschrijving van de goodwill, vanaf het boekjaar 2001 een positieve bijdrage leveren tot het geconsolideerde resultaat van Electrabel.

Lees ook het persbericht.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud