EU akkoord over verdere liberalisering postdiensten

Eind 1996 bereikten de EU-landen een eerste schuchter akkoord over de liberalisering van de post. Dat akkoord stelde alle post vanaf 350 gram of vijfmaal het basistarief open voor concurrentie. Daarmee werd maar een fractie van de EU-postdiensten, amper 3 procent, vrijgemaakt.

Gisteren bereikten de EU-ministers voor Telecommunicatie in Luxemburg een akkoord over de verdere liberalisering. Die vrijmaking gebeurt in fasen. Vanaf 2003 mogen brieven en direct mail (geadresseerde reclame) van 100 gram of driemaal het basistarief niet langer gereserveerd worden voor de nationale posterijen. In 2006 verlaagt de drempel tot 50 gram of 2,5 keer het basistarief.

Ook de uitgaande buitenlandse brievenpost valt vanaf 2003 niet langer onder het postmonopolie. Enkel Luxemburg krijgt de toestemming die dienst voor te behouden voor de nationale post, om de financiering van de universele dienst niet in gevaar te brengen. En ook enkele zuiderse toeristische lidstaten, zoals Spanje, kunnen een gedeeltelijk monopolie op uitgaande buitenlandse post behouden.

De tekst bevat een einddatum voor volledige liberalisering van de post in Europa. Maar die volledige liberalisering in 2009 wordt in de tekst zelf al afgezwakt. Er wordt pas overgegaan tot die laatste fase indien dit 'past'. De EU-Commissie moet voor eind 2006 een studie maken over de gevolgen van verdere liberalisering en wat dit betekent voor de universele dienstverlening. Of basis daarvan wordt dan beslist of de liberalisering verder gaat.

Veel enthousiasme viel er niet te horen over het compromis, vooral niet bij de noordelijke EU-landen die een liberalisering genegen zijn. Nederland stemde tegen en Finland onthield zich bij de stemming. Zweden en Oostenrijk uitten hun ontevredenheid met struise verklaringen bij de compromistekst dat ze verder willen gaan. Zij sloten zich uiteindelijk mokkend aan bij het compromis in de wetenschap dat een verdere liberalisering onaanvaardbaar zou zijn voor het Europees Parlement. En dat Europees halfrond heeft in 2007 medebeslissingsrecht over de evolutie.

In december van vorig jaar struikelden de EU-ministers van Telecommunicatie over een akkoord. Maar de EU-leiders maanden hun vakministers in de lente aan nog dit jaar een compromis te vinden. 'Dit is een grote stap vooruit', verklaarde minister Daems, die de EU-raad voorzat.

Volgens de Europese Commissie maken deze maatregelen 42 procent van de postmarkt vrij. Daems mikt op de liberalisering van de helft van de postmarkt. De Franse minister van Industrie, Christian Pierret, die de liberalisering systematisch afremde, maakte zich gisteravond sterk dat er geen volledige postliberalisering komt in Europa. KV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud