Advertentie

EU-Commissie keurt lening 125 miljoen euro Sabena goed

Zoals verwacht keurde de EU-Commissie woensdag eenparig het overbruggingskrediet voor Sabena goed. Volgens het EU-Commissielid voor Transport, Loyola de Palacio, is de lening van 125 miljoen euro volledig in overeenstemming met de EU-richtsnoeren voor overlevingssteun aan ondernemingen in moeilijkheden. Aan alle voorwaarden voor toekenning van een brugkrediet is voldaan, zei De Palacio. Het geld moet de activiteiten van de onderneming tijdelijk draaiende houden. Het kaskrediet is verleend tegen marktvoorwaarden, het moet binnen de twaalf maanden worden terugbetaald en is verantwoord om sociale redenen.

De EU-Commissie waarschuwde woensdag nogmaals dat elke vorm van overheidssteun voor het herstructureringsplan van Sabena uitgesloten is. 'We kunnen niet afwijken van het principe dat wie vroeger al eens aan de kassa passeerde voor overheidssteun, dat geen tweede keer kan', zo zei de Spaanse. Het kaskrediet van 125 miljoen euro geldt voor een maand. Een hernieuwing of verlenging moet opnieuw worden voorgelegd in Brussel.

De Palacio gaf toe dat er twee scenario's zijn voor Sabena.

Binnen zes maanden moet de onderneming volgens de EU-regels ofwel failliet zijn ofwel geherstructureerd. De naam Sabena gewoon vervangen door een andere, is geen faillissement, maar wel een herstructurering, waarschuwde ze fel. In dat geval is overheidssteun niet toegelaten. Toch lijkt staatssteun of een overheidsparticipatie in het nieuwe Sabena niet helemaal in tegenspraak met de EU-regels. Een volledig nieuwe maatschappij heeft immers nog niet genoten van de regel van 'een keer, laatste keer overheidssteun'. Wel moet een eventuele overheidsparticipatie nog altijd worden gemeld bij de EU-Commissie en verantwoord als een rendabele operatie.

In een korte reactie liet de federale minister van Overheidsbedrijven, Rik Daems, weten dat de goedkeuring van het krediet betekent 'dat er ruimte is voor Sabena om normaal voort te functioneren terwijl met spoed kan worden gewerkt aan de toekomst'. Diezelfde Daems ontkende woensdagavond nog dat er een scenario in de maak is waarbij verschillende overheidsbedrijven samen minstens 250 miljoen euro in Sabena zouden investeren

Sabena verkreeg inmiddels een gerechtelijk bevel ter bescherming van zijn eigendommen in de Verenigde Staten tegen acties van schuldeisers. Dit bevel bevestigt de reeds geldende voorlopige maatregel en is onmiddellijk van kracht. Het blijft geldig tot een hoorzitting op 4 december. 'Dan zal Sabena een verlenging aanvragen, als het gerechtelijk akkoord in België ook na 30 november wordt bevestigd', zo meldt Sabena.

Steeds meer potentiële schuldeisers van Sabena draaien de kraan dicht. In een brief aan Sabena-werknemers die een kredietkaart hebben, schrijft American Express dat het beslist heeft het gebruik van de individueel gefactureerde kaart voorlopig op te schorten, 'in het licht van de gebeurtenissen van de voorbije weken en om uw verantwoordelijkheid niet onnodig te laten oplopen', luidt het. Volgens De Standaard aanvaardt Sabena op zijn beurt geen betalingen meer met American Express omdat het geld niet wordt doorgestort. Sabena zegt nog tientallen miljoenen te goed te hebben van American Express.

De Brusselse krant Le Soir meldt dat Christoph Müller, topman van Sabena, 15 miljard frank (372 miljoen euro) nodig heeft voor het nieuwe Sabena. Privé-investeerders zijn nog altijd niet gevonden. Virgin Express is tot op heden het enige bedrijf dat openlijk interesse toont in 'een aantal activa en operaties' van Sabena.

KV/GUM

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud