Advertentie

EU werkt aan nieuwe transparantieregels genoteerde bedrijven

Het rapport-Lamfalussy stelde vast dat de regels over publicatie van bedrijfsinformatie sterk verschillen tussen de EU-lidstaten. Het rapport drong aan op maatregelen om de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de rekeningen van beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren.

Gisteren lanceerde de Europese Commissie een raadpleging via het internet. Het consultatiedocument van de EU-Commissie geeft aan aan welke wijzigingen de Commissie denkt. Vooraleer formeel een aanpassing voor te stellen, wil ze tot eind september alle betrokken partijen de kans geven te reageren op haar ideeën.

De Commissie denkt er onder meer aan de richtlijn over tussentijdse rapportering aan te passen. In plaats van de verplichte halfjaarlijkse publicatie van resultaten, wil de Commissie overschakelen op de verplichte publicatie van kwartaalresultaten. Ook vindt ze de vereiste om de resultaten te publiceren in één of meerdere kranten voorbijgestreefd in het internettijdperk. De Commissie vindt dat het volstaat wanneer de financiële informatie in elektronische vorm gepubliceerd wordt.

Om toe te zien op de naleving van de nieuwe regels, wil de Commissie per lidstaat één enkele bevoegde autoriteit. Ieder land moet volgens de Commissie ook voorzien in sancties wanneer een onderneming haar transparantieverplichtingen niet naleeft.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud