Euro is voor leerlingen al kinderspel

'We bereiden onze leerlingen al twee jaar voor op de komst van de euro. Het omgaan met de nieuwe munt is opgenomen in de leerplannen uit 1998. We kijken echt uit naar de eerste januari, want dan wordt het pas realistisch en tof'. Dat zegt directeur Jo Roels van de Vrije Basisschool De Kraal in Herent. Geen plotse overschakeling van de frank naar de euro dus in de vraagstukken dit schooljaar.

'In het leerplan voor het eerste leerjaar, bijvoorbeeld, staat dat de leerling het eurosymbool en de -afkortingen moet kunnen lezen en noteren, en de biljetten moet kunnen benoemen', legt Roels uit. 'In functie van de leerplannen is ons leerkrachtenteam al enkele jaren op zoek naar de beste leermethoden om de euro te introduceren. Twee jaar geleden kochten we voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar zeer duur studiemateriaal aan. Ik vind het wel ongepast dat de overheid, meer bepaald de federale minister van Financiën, Didier Reynders, pas enkele maanden geleden euromateriaal aan de scholen beloofde: dat doe je niet om vijf voor twaalf. Bovendien heb ik er nog niets van gezien.'

Ook in het Koninklijk Technisch Atheneum van Zwijndrecht is de euro geen onbekende meer voor de leerlingen. 'In de lessen economie en boekhouden is het werken met de euro vorig schooljaar ingevoerd', meldt Marie-Paule Verschueren van de dienst Boekhouding. 'Maar het is wel niet zo dat we al onze handboeken vervangen hebben, dat gebeurt slechts geleidelijk.' Dat beaamt ook Linda van Achter, directrice van het Koninklijk Atheneum Lyceum van Mechelen. 'Dit jaar is nog een overgangsjaar, wat de handboeken betreft. De eindtermen en de leerplannen voor de tweede en derde graad moeten immers nog worden ingevoerd. De nieuwe handboeken zullen dus pas voor volgend schooljaar zijn. De leerkrachten pasten wel de teksten en cursussen aan die ze zelf ontwikkelden.'

Voor de educatieve uitgeverijen was de omschakeling naar de euro een monnikenwerk.

'Elke bladzijde van elk boek moest opnieuw bekeken worden in overleg met de auteurs', vertelt Karel Overlaet van Uitgeverij Van In. 'De impact is het grootst op het vak wiskunde. We maakten vervangbladen voor de mappen van de leerkrachten, de werkboeken worden toch jaarlijks herdrukt, dus dat leverde geen probleem op. Voor de lesboeken poogden we onder meer via stickers de tekeningen te vervangen.'

'De omschakeling heeft veel meer impact dan de meeste mensen denken. Je kunt de frank niet zomaar door de euro vervangen, want elke waarde wordt veertigmaal groter. Een ijsje van 40 frank bijvoorbeeld kan geen 40 euro kosten. Alle oefeningen waar geld aan te pas kwam, moesten dus in overleg met de auteurs herbekeken worden en aangepast worden aan de leerplannen.'

'Kinderen zullen in hun leefwereld ook veel meer met kommagetallen geconfronteerd worden. Veel handelaars zullen immers prijzen vermelden in kommagetallen. Deze leerstof komt echter pas in het vierde leerjaar aan bod. Om kommagetallen te vermijden, zullen de kinderen werken met euro en eurocent. Maar in het eerste leerjaar telt men nog niet tot honderd en wordt het werken met eurocent daardoor weer beperkt. Ik denk dat het leren werken met komma's op school op termijn misschien wel vervroegd moet worden.'

'Pedagogisch en didactisch komt er dus heel wat bij kijken. Maar ook redactioneel betekende de omschakeling een hele karwei. We hebben immers nooit echt een symbool gehad voor onze munt. We gebruikten doodgewoon het woord frank of de afkorting BEF achteraan. Nu moeten we het eurosymbool voor het bedrag plaatsen of de code EUR achteraan. Ook moesten tekeningen en illustraties worden aangepast. De omschakeling naar de euro leverde ons veel werk op'. IdV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud