Euro stijgt tot 0,95 dollar tegen midden volgend jaar

Tijd: 'De euro is de laatste dagen en weken flink gestegen. Bent u verrast over het recente herstel?'

Lazlo Belgado: 'Ja, vooral over de timing. We voorspellen al lang een versteviging van de euro omdat we relatief pessimistisch zijn over de conjunctuur in de VS. Tot voor kort profiteerde de euro nauwelijks van de lage economische groei in de VS. Begin juli daalde de euro zelfs bijna naar een historisch dieptepunt.'

Tijd: 'Wat is de oorzaak van het recente herstel?'

Belgrado: 'Het pessimisme over de Amerikaanse economie is enorm toegenomen. Eerst spraken economen van een voorraadcorrectie met een heropleving in het derde kwartaal. Nu geloven economen dat het herstel ten vroegste in het vierde kwartaal plaatsvindt. Het sombere conjunctuurrapport van de Amerikaanse centrale bank (Fed), dat vorige week werd gepubliceerd, was de katalysator. De bestellingen wijzen nog niet op een herstel, vooral in de hoogtechnologische sectoren. Bovendien zijn het Witte Huis en de Amerikaanse regering stil over de dollar. De vorige regering beklemtoonde meer dat ze voorstander was van een sterke dollar. Dit was logisch in een context van hoogconjunctuur, toen niet groei maar inflatie het probleem was.'

Tijd: 'Niet alleen in de VS, maar ook in Europa vertraagt de economische groei.'

Belgrado: 'In Europa worden we eerder geconfronteerd met een gewone conjunctuurcyclus, zoals we er al enkele hebben gehad in de jaren '90. Er zijn aanwijzingen dat de bodem ongeveer is bereikt in Duitsland. In de VS daarentegen is een investeringszeepbel uiteengespat. Sommigen spreken zelfs van een tweede Japan. Ik ga daar echter niet mee akkoord. Een van de problemen is dat de productiecapaciteit in de VS nog steeds stijgt, vooral in de hoogtechnologische sectoren. Om de overcapaciteit weg te werken, dalen de bedrijfsinvesteringen in het derde kwartaal wellicht nog meer dan in het tweede kwartaal, toen al een duidelijke terugval plaatsvond. De vooruitzichten voor volgend jaar zijn beter. De Fed verlaagt volgende week bijna zeker de rente en daarna volgt er wellicht nog een verlaging.'

Belgrado: 'De wisselmarkt is nu pessimistisch over de dollar. De harde Amerikaanse indicatoren, zoals industriële productie, zullen nog enige tijd slecht blijven, maar enkele voorlopende indicatoren een herstel laten doorschemeren over enkele maanden. De vooruitzichten voor volgend jaar zijn minder duidelijk. Het is zeker niet zo dat de euro alleen maar kan stijgen. De invoering van de chartale euro bijvoorbeeld kan de euro naar beneden duwen indien er technische problemen ontstaan. Een voorzichtig herstel van de euro maakt het meest kans. KBC verwacht voorlopig een euro van 0,93 tot 0,95 dollar midden volgend jaar.'

Tijd: 'Bij de invoering van de euro werd de evenwichtskoers geraamd op zowat 1,10 dollar. Behoort een dergelijke koers definitief tot het verleden als gevolg van productiviteits- en groeiverschillen?'

Belgrado: 'De huidige modellen ramen de evenwichtskoers eerder op 0,95 tot 1 dollar. De groei van de productiviteit in de VS versnelde inderdaad met zowat 1 procentpunt. Maar de VS hebben ook een hogere inflatie dan de eurozone en dit compenseert min of meer het productiviteitsverschil. Men kan niet zeggen dat de euro nooit meer stijgt tot 1,20 dollar, maar het zal zeker niet op korte termijn gebeuren.'

WV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud