Europa overweegt hogere taks op wegtransport

Vorige maand maakte de Commissie al de krachtlijnen van het witboek bekend. De centrale idee van het witboek is dat er een nieuw evenwicht moet komen tussen de verschillende vormen van transport. Nu is dat evenwicht zoek. Het vervoer via de weg neemt het grootste marktaandeel voor zijn rekening. Volgens de Commissie is dat deels te verklaren doordat niet alle externe kosten van het wegvervoer worden doorgerekend in de transportprijs. Daar wil de Europese Commissie iets aan doen.

Het Franse satirische weekblad Le Canard Enchaîné publiceerde woensdag details uit de ontwerpversie van het witboek. De definitieve versie keurt de Commissie pas in september goed. Volgens het uitgelekte ontwerp kost een vrachtwagen die 100 kilometer rijdt gemiddeld 30 euro (1.200 frank) aan de gemeenschap. Die kostprijs houdt rekening met bouw, sleet en onderhoud van de autowegen, ongevallen, files en vervuiling. Toch betalen transporteurs in de Europese Unie gemiddeld slechts 23 euro per 100 kilometer.

De Europese Commissie wil die ontbrekende 7 euro ook innen. Dat kan volgens de Commissie via een harmonisering van de fiscaliteit op voor beroepsdoeleinden gebruikte brandstof en via een Europees systeem van rekeningrijden. De lage kostprijs van het wegtransport is volgens de Commissie ook deels te verklaren door de gebrekkige naleving van de sociale wetgeving. Ook daartegen moet beter worden opgetreden.

Uiteindelijk moeten die maatregelen helpen andere vervoerswijzen, zoals het spoor, te bevorderen. De EU-ministerraad bespreekt de oriëntaties in het witboek pas in december. Volgend jaar wil de Commissie een kaderrichtlijn met concrete voorstellen op tafel leggen. JL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud