Advertentie

Europa steunt Amerikaanse aanvallen

Premier Guy Verhofstadt werd als voorzitter van de EU-raad enkel op de hoogte gebracht van de Amerikaanse aanvallen door de hoge vertegenwoordiger van het Buitenlands Beleid, Javier Solana. Op een persconferentie zondagavond zei Verhofstadt namens de Vijftien wel zijn volle steun toe aan de Amerikaanse acties.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken behandelden de aanvallen tegen Afghanistan maandag als eerste punt tijdens hun vergadering in Luxemburg. Ze spraken in een verklaring hun volledige steun uit voor de zelfverdedigingsactie van de VS. Die is volgens de EU gerechtvaardigd omdat de aanslagen van 11 september een aanval zijn tegen de open, democratische, tolerante en multiculturele samenlevingen.

Bovendien staat volgens de EU de schuld van Osama bin Laden en zijn Al Qaeda-netwerk vast. Het Taliban-regime in Afghanistan draagt nu de gevolgen van zijn weigering Bin Laden uit te leveren, stelt de EU in haar verklaring.

De EU-ministers benadrukken ook dat de Amerikaanse en Britse aanvallen niet gericht zijn tegen de islam of tegen het Afghaanse volk. De Afghanen verdienen een regering die representatief is en beantwoordt aan hun noden en aspiraties, stellen de EU-ministers. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, wou gisteren niet speculeren over hoe die regering er zou moeten uitzien. 'Het is niet ernstig nu al een scenario te kiezen voor de toekomst van Afghanistan. We moeten de ontwikkelingen afwachten', zei Michel.

De EU wil de banden met de buurlanden van Afghanistan aanhalen. De dialoog met Pakistan moet verder ontwikkeld worden na het recente bezoek van een EU-delegatie onder leiding van Michel. De Europese Commissie moet ook manieren onderzoeken om de EU-bijstand aan Pakistan op te voeren. Niettegenstaande de veroordeling door Iran van de VS-aanvallen, vinden de EU-ministers de Iraanse reactie vrij gematigd. Daarom willen ze dat het overleg met Iran over de onderhandeling van een Handels- en Samenwerkingsakkoord intensiever voortgezet wordt. Ook de banden met India en de Centraal-Aziatische landen moeten worden aangehaald, vinden de EU-ministers.

Het VN-sanctiecomité publiceerde vorig weekend een lijst met 27 organisaties en individuen waarvan de tegoeden bevroren moeten worden. De lijst is dezelfde als de lijst die de Verenigde Staten eerder publiceerden. De lijst omvat ook de namen van Osama bin Laden en zijn Al Qaeda-netwerk. De EU-landen nemen de lijst van de VN over, waardoor de Europese banken de tegoeden van de personen en organisaties op de lijst moeten bevriezen. Daarmee is een juridische twist tussen Europese Commissie en de lidstaten over de rechtsgrondslag van een eigen Europese lijst van de baan.

Volgende week komen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken bijeen tijdens een extra vergadering, gewijd aan alle EU-acties tegen het terrorisme. Die vergadering dient als voorbereiding op de informele Europese top, volgende vrijdag, in de thuisstad van premier Guy Verhofstadt, Gent.

Verhofstadt riep gisteravond in Brussel eveneens de internationale pers bijeen, in aanwezigheid van EU-Commissievoorzitter, Romano Prodi, en EU-Commissielid voor het Ontwikkelingsbeleid, Poul Nielson. Zij preciseerden dat de Europese Unie in totaal 315 miljoen euro toezegt voor humanitaire hulp aan Afghanistan en omstreken. Twee derde daarvan komt van individuele bijdragen van de lidstaten. België legt 5,5 miljoen euro bij.

Met dat geld wil de EU vermijden dat buurlanden als Tadjikistan, Oezbekistan, Iran en Pakistan negatieve financiële gevolgen ondervinden van de Afghaanse vluchtelingenkampen. De EU belooft tevens dat het om tijdelijke kampen moet gaan, met het oog op een snelle terugkeer van de Afghaanse bevolking.

De Europese Commissie draagt zelf ruim 100 miljoen euro bij. 25 miljoen daarvan wordt via een snelle overlegprocedure, vandaag, tussen de drie EU-begrotingsinstellingen vrijgemaakt, samen met 25 miljoen euro voor humanitaire steun aan onder meer de Palestijnen en Tsjetsjenië. JL/KV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud