Advertentie
Advertentie

Farmasector

Toch presteren niet alle bedrijven binnen deze sector even sterk. Als belegging op lange termijn komt het erop aan om die bedrijven te selecteren waarvan de komende jaren weinig of geen patenten vervallen. Ook genieten de farmabedrijven die over een zeer uitgebreide pijplijn beschikken, onze voorkeur. Bijgevoegde grafiek geeft per bedrijf weer hoeveel de potentiële inkomsten zijn van de producten in ontwikkeling en hoeveel omzet er zal verloren gaan door het aflopen van bepaalde patenten. Het is duidelijk dat Pfizer, Pharmacia, Abbott en American Home Products hierbij zeer goed scoren.