Fed overweegt vandaag zevende renteverlaging

De Fed verlaagde sinds begin januari haar basisrente in zes stappen van 6,5 tot 3,75 procent. Deze agressieve versoepeling van het monetair beleid leidde echter nog niet tot een economische heropleving. Het Amerikaans bruto binnenlands product (BBP) steeg in het tweede kwartaal slechts met 0,7 procent op jaarbasis. Dit is de laagste groei in acht jaar. Overigens verwachten economen dat dit groeicijfer volgende week naar beneden wordt herzien tot 0 procent omdat de voorraden in juni meer daalden dan verwacht en de handelscijfers tegenvielen.

Het jongste conjunctuurrapport van de Fed en de indicatoren van juli suggereren dat het derde kwartaal niet veel beter wordt. De Fed schrijft dat de Amerikaanse economie in juni en juli weinig of niet groeide en dat de zwakte zich uitbreidt van de industrie naar andere sectoren. Ook de meeste indicatoren van de maand juli wijzen nog niet op een herstel. Hoopgevend is dat de vele berichten over ontslagen niet leiden tot een sterke stijging van de werkloosheidsgraad of aanhoudende daling van het consumentenvertrouwen. De consumptie en de woningbouw houden stand, maar vooral de activiteit van de industrie blijft zwak.

Het uitblijven van een heropleving in de VS is in grote mate te wijten aan de ongunstige evolutie van de financiële markten. De aandelenkoersen staan lager dan begin dit jaar, de dollar werd duurder en de langetermijnrente bleef ongeveer stabiel. Normaal leidt een agressieve versoepeling van het monetair beleid tot een stijging van de beurs en een daling van de rente en de nationale munt. Hogere aandelenkoersen en een dalende lange rente leiden dan op hun beurt tot meer consumptie en investeringen en een zwakkere dollar tot meer uitvoer.

De inflatie vormt geen probleem. Integendeel, economen als Wayne Angell (Bear Stearns) en Nobelprijswinnaar Robert Mundell waarschuwen zelfs voor deflatie (negatieve inflatie). Ze verwijzen naar de dalende grondstoffen- en importprijzen en de lage goudprijs. Angell en Mundell roepen de Fed op de rente met meer dan 0,25 procentpunt te verlagen.

De economische vooruitzichten op iets langere termijn zijn wat beter. De ondernemingen bouwden hun voorraden af, de dollar en lange rente daalden flink de laatste weken en het duurt normaal zes tot negen maanden vooraleer renteverlagingen een duidelijke invloed hebben op de economische activiteit. De stijging van voorlopende indicatoren suggereert een heropleving vanaf het derde of vierde kwartaal. Maar er blijven risico's, zoals de financiële markten, het kwetsbare consumentenvertrouwen en de groeivertraging in de rest van de wereld.

Economen zijn verdeeld over de evolutie van het monetair beleid na de vergadering van vandaag. De ene helft verwacht dat de renteverlaging van vandaag de laatste is, de andere helft tipt op een bijkomende verlaging op 2 oktober.

WV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud