Advertentie

Federale politie moet taken lokale politie overnemen

Op 1 januari 2002 gaat de lokale politie van start. Tijdens de implementatie van de nieuwe politiestructuur, die de voorbije maanden werd uitgewerkt, bleek dat niet iedereen klaar was om met de nieuwe taakverdeling te starten. Bij de politiehervorming zouden eenvoudige financiële fraudes door de lokale politie worden onderzocht en niet langer door de opsporingsdienst van de federale politie. Deze recherchedienst werd opgericht om complexe criminele dossiers af te werken. Omdat bij diverse lokale politiediensten gevreesd wordt voor de complexiteit van deze financiële onderzoeken, besliste het kernkabinet vorige week bij een evaluatie van de politiehervorming dat het takenpakket van de federale en de lokale politie herzien moest worden.

Een interkabinettenwerkgroep tekende deze week de krachtlijnen voor deze herziene taakverdeling uit. Onderzoeken naar eenvoudige financiële misdrijven zoals het uitgeven van ongedekte cheques en zaken van enkelvoudig bankroet zijn de komende twee jaar voor de federale politie weggelegd. In die periode worden de lokale speurders in de politieschool opgeleid.

Uit een bezoek van alle gerechtelijke arrondissementen bleek ook dat de lokale politie niet overal te lande uitgerust was om op een adequate wijze minderjarigen te verhoren. Deze politiebureaus beschikken over geen aangepaste verhoorkamers voor kinderen en hun rechercheurs kregen geen opleiding voor het verhoren van kinderen. Terwijl de federale politie deze taken voorlopig blijft vervullen, krijgen de lokale speurders ook voor deze opsporingstechniek een aangepaste opleiding. Bij de federale politie wordt gevreesd dat deze nieuwe taakverdeling niet gepaard gaat met een herverdeling van het aantal speurders zodat de recherchecapaciteit voor complexe onderzoeken een tijdje te laag ligt.

Eind augustus wordt het dossier door de interkabinettenwerkgroep afgewerkt en vindt er een overleg met het College van procureurs-generaal plaats. Na dit overleg hoopt de regering dat de politiediensten snel hun nieuwe takenpakket via een aangepaste rondzendbrief krijgen. SV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud