FLV Campus kan Carestel geen dwangsom opleggen

Het verzoekschrift van FLV Campus werd deels onontvankelijk en deels ongegrond verklaard. De beslissing is slechts een tussenstap in een betwisting over het al dan niet opdoeken van het Carestel-restaurant in de FLV Campus.

De NV Carestel Services heeft enige tijd terug de uitbating van café en lunchcorner in het Auriscenter van Flanders Language Valley stopgezet omdat deze activiteit niet langer rendabel was. Volgens het horecabedrijf verloor het elke maand miljoenen franken. Het probleem zou volgens de advocaat van Carestel al van bij de start hebben bestaan, omdat Flanders Language Valley (FLV) Campus foutieve informatie had doorgegeven om Carestel over de streep te trekken.

Carestel wou ook de infrastructuur wegnemen uit het Auriscenter en de licentie- en huurovereenkomst met FLV Campus stopzetten en trok daarvoor naar de Ieperse rechtbank van koophandel.

Tijdens de inleidende zitting vorige week maandag reageerde FLV Campus met een tegeneis en vroeg dat Carestel verbod zou worden opgelegd nog langer zaken weg te nemen. "In afwachting van een beslissing werd overeengekomen dat Carestel niets meer zou wegnemen, maar daar hield men zich niet aan", aldus Dirk Cauwelier, raadsman van FLV Campus. Nog dezelfde dag en na een bezoek aan de campus besliste voorzitter Michel Handschoewerker dat Carestel alle weggenomen infrastructuur moest terugzetten. Een volgens de eerste partij ongerijmde beslissing waartegen prompt beroep werd aangetekend.

FLV Campus daarentegen wijst erop dat de catering een noodzaak is. 's Avonds zijn er cursussen, ondermeer van het Vizo. Tijdens de pauzes en na afloop moeten cursisten dan ook een snelle hap of een drankje kunnen gebruiken.

Omdat er intussen toch zaken zouden zijn weggenomen, trok FLV Campus naar de rechtbank in kort geding om een dwangmaatregel te bekomen. De eiser wees op de hoogdringendheid, maar stelde ook aan de kaak dat FLV Campus kan niet langer in de lunch corner binnen kan omdat Carestel een slot heeft veranderd.

"Carestel wil volgens FLV Campus geen huur betalen en sluit bovendien de eigendom van een ander af", zo argumenteerde de raadsman. Carestel ontkent dat en zegt dat het tot einde oktober geen huur moet betalen. Het zou dat overeengekomen zijn met FLV Campus omdat de tegenpartij reeds voor 3,5 miljoen frank openstaande facturen heeft voor allerlei vormen van catering.

Rechter Handschoewerker zal op een latere datum een beslissing nemen over de vraag om de licentie- en huurovereenkomst te verbreken.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud