Advertentie
Advertentie

FLV hield vernietigend rapport geheim

Vorige week maakte FLV Fund bekend dat er tussen het fonds en zijn revisor KPMG een danige verstoring van de werkrelatie was ontstaan, dat het fonds niet langer met dezelfde commissaris kon blijven werken. FLV Fund zei dat het aan een buitengewone algemene vergadering op 27 augustus zal voorstellen om KPMG te ontslaan. Het fonds maakte zijn beslissing bekend tijdens een persconferentie.

De aanleiding van de open confrontatie is dat KPMG op het jaarverslag-2000 van FLV Fund een onthoudende verklaring afleverde.

KPMG onthield zich omdat het KPMG geen duidelijkheid had gekregen over de manier waarop FLV Fund in juni 2000 30 miljoen dollar had opgehaald bij het Koreaanse bedrijf MT Tech. Alles wees erop dat MT Tech slechts een scharnierbedrijf was om de geplande kapitaalverhoging met een fictieve operatie te doen lukken. Toen KPMG daarover in maart 2001 openlijk vragen stelde tijdens de algemene vergadering van FLV Fund, was de maat vol voor FLV-voorzitter Jean van Marcke. Van Marcke riep de aandeelhouders ertoe op KPMG geen ontlasting te verlenen. Zo geschiedde. Achter de schermen escaleerde het conflict.

Advertentie

Op 17 juli verspreidde FLV Fund een persbericht waarin het fonds de conclusies meedeelde van zijn auditcomité. Het driekoppige comité had stukken onderzocht en was tot de bevinding gekomen dat niemand van het bestuur of de directie van FLV Fund enige fout kon worden aangewreven. KPMG was ontstemd over het persbericht en eiste dat FLV Fund uiterlijk tegen 30 juli een rechtzetting zou doen. KPMG vond het persbericht niet enkel voorbarig maar ook misleidend. KPMG dreigde een buitengewone algemene vergadering (BAV) te laten bijeenroepen als de rechtzetting er niet kwam.

Op 2 augustus besliste de raad van bestuur van FLV Fund om zelf een BAV bijeen te roepen met als agendapunt het ontslag van KPMG.

KPMG sloeg donderdag hard terug. In een brief aan het fonds wordt het ontslag onwettig genoemd. Alvorens een BAV bijeen kan worden geroepen, moet de revisor eerst opmerkingen kunnen formuleren op de beslissing van een raad van bestuur. Dat is niet gebeurd. Nog voor KPMG kon reageren, verscheen een oproeping voor de BAV. Een eventueel ontslag zal dus onwettig zijn. KPMG zegt in dat verband al zijn rechten voor te behouden.

In zijn brief haalt KPMG ook het bestaan aan van een rapport van de revisoren Van Passel, Mazars en Guerard die in opdracht van het fonds een onderzoek deden naar de betwiste kapitaalverhoging. Het rapport-Van Passel werd op 22 juni overhandigd en was allesbehalve ontlastend voor de beleidsmensen van FLV Fund. Het bestaan van dat rapport werd tijdens de persconferentie van FLV Fund geheim gehouden. 'Omdat er niets in staat dat het auditcomité niet zelf had ontdekt', verklaart woordvoerder Johny Kegels van FLV Fund. Het rapport is nochtans niet mals. In een notendop komt het erop neer dat het Koreaanse verhaal rammelt en dat de beleidsmensen van FLV Fund in elk geval erg stuntelig te werk gingen.

KPMG neemt het FLV Fund dus zeer kwalijk dat het in juli een persbericht verstuurde waarin werd gesteld dat er geen vuiltje aan de lucht was.

RDW/LVA

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.