Advertentie

Fortis biedt lagere premie tegen hogere franchise

De nieuwe verkoopbenadering kadert in de stroomlijning van het verkoopproces voor brandverzekeringen, die de administratieve kosten van het schadebeheer moeten terugdringen.

Sinds 2 juli krijgen de klanten die in het kantorennet van Fortis Bank een brandverzekering willen afsluiten de kans zelf te bepalen welk bedrag ze in geval van schade zelf ten laste willen nemen. Hoe hoger de overeengekomen franchise, hoe meer korting de klant krijgt op de premie die hij moet betalen.

Deze benadering, die ervoor zorgt dat de verzekeraar voor een aantal kleine(re) schadegevallen niet langer moet tussenbeide komen, moet voor FB Verzekeringen leiden tot flinke kostenbesparingen. Want vooral de kleinere risico 's zijn enorm duur in administratieve afwikkeling. "Een expert sturen, bijvoorbeeld voor een lekkende waterleiding, kost ons al meer dan de premie die wij het eerste jaar ontvangen", klinkt het bij FB Verzekeringen.

Hoewel er voor de klant duidelijke financiële voordelen aan het aanbod verbonden zijn, moet hij er wel rekening mee houden dat hij voor de schadegevallen die onder de franchise blijven telkens zelf voor de kosten moet opdraaien. Het aanbod lijkt dan ook neer te komen op een beredeneerde gok, want de klant beschikt niet over de middelen om zelf zijn eigen risicoprofiel (en de daaraan verbonden franchise) te bepalen. "Daarom gebeurt het bepalen van de franchise in samenspraak", aldus FB Verzekeringen.

FB Verzekeringen wil deze benadering in de toekomst zelfs uitbreiden naar het volledige patrimonium van de klant (brand-, auto- en familiale verzekeringen incluis) maar moet wachten tot dit wettelijk mogelijk is. Niet alleen bestaat er bij de familiale verzekering een vast bepaalde franchise van 185,92 euro (7.500 frank), de verzekeraar riskeert ook te worden beschuldigd van koppelverkoop.

FB Verzekeringen dringt er echter op aan dat er zo snel mogelijk een wettelijk kader komt voor dergelijke "patrimoniumverzekering". Daarbij zou de klant zelf bepalen welk bedrag hij ten laste wil nemen bij het geheel van de schadegevallen in één jaar. De rest wordt (her)verzekerd bij zijn verzekeraar.

De nieuwe benadering past in de stroomlijning van de interne verkoopprocessen bij FB Verzekeringen. Daarbij wil de verzekeraar zich niet alleen voorbereiden op de verkoop via internet, maar vooral de hoge administratieve kosten voor schadebeheer terugdringen. Op dit moment is slechts de helft van de premie die door de klant wordt betaald, bestemd voor de eigenlijke risicodekking.

Om dat percentage op te trekken gaat de Fortis-dochter nu het on-lineverkoopproces voor brandverzekeringen, een portefeuille die ongeveer 360.000 polissen telt, sterk vereenvoudigen. Zo slinkt bij een aanvraag het aantal vragen van 30 naar 10, wordt het aantal administratieve tussenkomsten fors teruggeschroefd en krijgen de verkopers de toegang tot een kennisbibliotheek om op de meest gestelde klantenvragen te antwoorden.

NT

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud