Frankrijk bestudeert militaire betrokkenheid in Afghanistan

Voor het begin van de eigenlijke top kwamen de Franse president, Jacques Chirac, de Franse premier, Lionel Jospin, de Britse eerste minister, Tony Blair, en de Duitse bondskanselier, Gerhard Schröder, bijeen. Na afloop van de vergadering waren ze erg karig met commentaar. In de Franse delegatie luidde het dat de drie vergaderden over 'politiek-militaire onderwerpen in verband met Afghanistan'. 'De drie landen hebben dezelfde kenmerken en verkeren in dezelfde situatie. Ze zijn alledrie ofwel al betrokken bij militaire acties in Afghanistan, ofwel komen ze in aanmerking om bij de acties betrokken te worden', klonk het in Franse kringen. Daarmee werd duidelijk dat Frankrijk en Duitsland er allebei aan denken, net zoals Groot-Brittannië, mee te stappen in de oorlog in Afghanistan.

Franse bronnen bevestigden dat Frankrijk 'de modaliteiten bestudeert van een supplementaire deelname aan de militaire acties'. Daarvoor is nog een politieke beslissing en een raadpleging van het parlement nodig, klonk het. Het was niet de eerste maal dat de drie grote EU-landen rond tafel zaten over Afghanistan: eerder kwamen ook de stafchefs en de ministers van Defensie van de drie al samen. De Franse president, Jacques Chirac, was vrijdag voorzichtiger over militaire acties in Afghanistan. 'Als die vraag zich stelt, gaat Frankrijk dat onderzoeken. Maar er is een minimum aan discretie nodig over dergelijke onderwerpen', zei Chirac.

Tijdens hun top in Gent maakten de EU-leiders een stand van zaken op over hun maatregelen in de strijd tegen het terrorisme. Ze beslisten dat het principe van de dubbele strafbaarheidstelling voor een aantal misdaden afgeschaft moet worden. Dat principe bepaalt dat een persoon pas kan opgepakt en uitgeleverd worden aan een ander EU-land als het feit waarvoor hij uitgeleverd wordt, strafbaar is in beide landen. Dat principe verhindert de goedkeuring van een Europees aanhoudingsbevel. De EU-leiders bevestigden dat er tegen begin december een akkoord moet zijn over het Europese aanhoudingsbevel en een definitie van terrorisme.

De EU-leiders gaven de Europese Investeringsbank (EIB), het financieringsorgaan van de EU, in Gent ook de opdracht de slabakkende economie ter hulp te snellen. De Europese economische groei stokt al sinds het begin van het jaar en de aanslagen van 11 september maken de economische vertraging nog erger. De EIB kan de Europese economie op drie manieren ondersteunen. Het EIB-aandeel in de financering van grote infrastructuurprojecten kan opgetrokken worden van 50 tot 75 procent. De bank kan ondernemingen bijstaan in sectoren die in moeilijkheden verkeren na de aanslagen. En de EIB kan meer risicokapitaal ter beschikking stellen van kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn in de nieuwe economie. JL/KV

Pagina 5: Verdere berichtgeving

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud