Advertentie

Franse wet maakt omwisseling zwart geld mogelijk

Het Franse parlement keurde op 28 juni een wet goed die de omwisseling van Franse franken in euro's regelt. De wet bepaalt dat de banken tussen september 2001 en 30 juni 2002 niet strafrechterlijk verantwoordelijk zijn als ze verdachte wisseltransacties onder de 10.000 euro niet melden aan de Franse antiwitwascel, Tracfin. In die periode kunnen mensen bovendien bij hun eigen bank op een rekening een half miljoen Franse frank naar euro laten omzetten, zonder dat de staat vragen stelt. Wie bij een andere bank gaat dan zijn eigen bank, kan al even anoniem 200.000 Franse frank in euro laten wisselen. In beide gevallen stelt de Franse staat geen vragen over de herkomst van het geld.

Belgische banken en wisselkantoren moeten iedere verdachte wisseltransactie melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). 'Bij de invoering van de euro verandert aan dat principe niets', zegt Jean Spreutels. 'Als een bank of een wisselkantoor een verdachte transactie merkt, moet ze dat melden aan de CFI. Dat geldt voor bedragen onder én boven 10.000 euro. Als de CFI merkt dat het om verdacht geld gaat, wordt het parket ingeschakeld. Banken die nalaten verdachte transacties te melden, kunnen worden vervolgd.'

De regering versoepelt de wet niet, maar is evenmin van plan bij de omzetting van frank naar euro een jacht op zwart geld te beginnen. 'Wij pleiten voor redelijkheid', zegt Spreutels. 'De parketten blijven onderscheid maken tussen gewone en georganiseerde fiscale fraude, zoals BTW-carrousels. Er komt dus geen vorm van immuniteit voor banken en fraudeurs. Anonieme rekeningen openen om franken in euro's om te zetten, is ook uit den boze.'

Spreutels kijkt dan ook met verbazing naar wat in Frankrijk gebeurt. Tot nu toe hadden de banken meldingsplicht bij de tegenhanger van de CFI, Tracfin. 'De Franse regering is blijkbaar gezwicht voor de druk van de banken', zegt Jean Spreutels. 'De banken zijn bang dat ze tijdens de omzetting naar euro overstelpt worden met werk en daardoor het verschil niet meer zien tussen verdachte en niet-verdachte wisseltransacties.'

Belgische specialisten vrezen dat de Franse banken zich in de bewuste periode niet meer de moeite zullen getroosten om verdachte transacties te melden. 'Witwassers kunnen dan zonder risico in verschillende banken kleine bedragen omwisselen', zegt Jean Spreutels.

Met de mogelijkheid om anoniem tot een half miljoen Franse frank op een rekening te laten omwisselen, tracht de Franse staat zoveel mogelijk zwart geld binnen te halen, dat nu nog onder de matras of in de sok van de Fransen zit. 'Dat zet de deur open voor niet-Fransen om met hun zwart geld naar Frankrijk trekken om het daar wit te wassen', zegt Jean Spreutels.

Het kabinet-Justitie vraagt zich af of de nieuwe Franse wet strookt met de Europese regels. 'We zullen dit probleem tijdens het Belgische voorzitterschap aankaarten', klinkt het bij Justitie. ME

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud