Fusie Dexia/Artesia kan 2.000 tot 2.500 banen kosten

De uitgelekte cijfers komen uit een studie waarvan de directie vorige woensdag op een buitengewone ondernemingsraad de resultaten mondeling meedeelde. Volgens de berekeningen van de directie heeft de nieuwe fusiebank tegen 2005 tussen de 2.000 en 2.500 personeelsleden op overschot. 1.700 à 2.000 zouden afvloeien door natuurlijk verloop (pensionering, niet verlengen van contracten van bepaalde duur en natuurlijk arbeidsverloop in zelfstandige agentschappen van Dexia Bank). De rest - zo'n 500 tot 800 man - dreigt te worden ontslagen.

Hoewel de directie van de fusiebank bereid is om over de vertrekmodaliteiten van deze werknemers te onderhandelen - van collectieve ontslagen is er nog geen sprake - is dit voor vakbonden en personeel een bittere pil om slikken. Want totnogtoe sprak de directie enkel van een personeelsafslanking van 1.000 werknemers via natuurlijke verloop.

Tijdens een ontmoeting met directievoorzitter Luc Onclin van Dexia Bank tekende het gemeenschappelijk vakbondsfront maandag fel protest aan. Maar daar kregen ze te horen dat er nog niets definitief is en dat ze hun grieven en eventuele tegenvoorstellen op papier moeten zetten. Op 26 oktober is er bij Dexia Bank een nieuwe ondernemingsraad gepland.

De directie beloofde rekening te houden met de adviezen van de vakbonden wanneer zij haar fusieproject voorstelt aan de raad van bestuur. Maar de vakbonden zijn er allerminst gerust in. Zij stellen vast dat zij totnogtoe helemaal niet betrokken zijn bij de voorbereiding van de fusie en dat de directie hen in het verleden zelfs heeft voorgelogen. Er werd hen bijvoorbeeld altijd voorgehouden dat de juridische fusie zo zou worden georganiseerd dat Dexia Bank Artesia BC zou opslorpen, en niet omgekeerd, zoals de directie nu voorstelt.

Bovendien is het voorgelegde fusiescenario oppervlakkig en onvolledig. De vakbonden eisen dan ook volledige duidelijkheid vooraleer ze hun advies bekendmaken. Zo niet dreigen er acties. NT

Pagina 40: Vakbonden hebben moeite met fusieplan Dexia/Artesia

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud