Advertentie

Gabriëls wil verlaging bedrijfsbelastingen gemeenten

De Vlaamse minister-president, Patrick Dewael (VLD), had het maandag in zijn beleidsverklaring niet meer over zijn plannen voor een Vlaamse korting op de vennootschapsbelasting. Franstalig België wil daar ook niet van weten. De VLD zoekt daarom naar een alternatief. De Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls, moet een actieplan klaarstomen voor een verdere lastenverlaging. Daarbij zoekt hij naar een lineaire lastenverlaging in de expansiesteun.

Zowel Jaak Gabriëls als de minister-president, Patrick Dewael, denkt vooral aan een afschaffing of een verlaging van gemeentelijke bedrijfsbelastingen, zoals de gemeentelijke belastingen op drijfkracht en op tewerkstelling. Het is een scenario dat de federale minister van Financiën, Didier Reynders (PRL), zijn Vlaamse collega's eerder al influisterde als alternatief voor de Vlaamse korting op de vennootschapsbelasting. Ook het Vlaams Economisch Verbond (VEV) is pleitbezorger van een fiscale hervorming in Vlaanderen zelf, naar aanleiding van het Vlaamse debat over de kerntaken van de verschillende beleidsniveaus.

De bedrijfsbelastingen die gemeenten in Vlaanderen heffen, brengen jaarlijks 225 miljoen euro (9 miljard frank) op. Dat komt ongeveer overeen met het bedrag dat Dewael voor ogen had met de Vlaamse korting op de vennootschapsbelasting. Maar het is zeer de vraag of zo'n belastingverlaging nog haalbaar is, zowel budgettair als politiek. Vandaar dat nu vooral wordt gefocust op de belasting op drijfkracht, goed voor bijna 75 miljoen euro (3 miljard frank), en de belastingen op de tewerkstelling, goed voor zo'n 2,5 miljoen euro (100 miljoen frank).

De discussie over de verlaging of afschaffing van de gemeentelijke bedrijfsbelastingen willen de liberalen openen naar aanleiding van het ontwerpdecreet over de nieuwe verdeelsleutels van het Gemeentefonds, dat in het najaar wordt ingediend. In het fonds moeten volgens de VLD criteria worden opgenomen die de lokale besturen een compensatie geven als ze hun bedrijfsbelastingen verlagen.

'Nu er zo'n 87,5 miljoen euro (3,5 miljard frank) extra in het Gemeentefonds wordt gepompt, is het logisch dat de gemeenten hun bedrijfsbelastingen verlagen', merkte minister Gabriëls dinsdag op.

WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud