Advertentie

Gebrek aan vertrouwen houdt beleggers weg uit aandelen

"Er is een gebrek aan vertrouwen", meent Fortis-strateeg Marc van den Eede. "Er heerst een algemene fatalistische sfeer"' René Clerix, hoofd aandelenbeheer bij Cordius Asset Management, schrijft de koersdalingen toe aan een "algemene capitulatie van de beleggers". "Er zijn al een paar tekenen van beterschap geweest en telkens ging het om een valse start." Volgens Rolf Elgeti, strategie-analist bij Commerzbank Securities in Londen, wil niemand nog aandelen hebben. "De mensen komen terug van vakantie en zij willen hun portefeuille opkuisen en gooien alles buiten. En de Amerikaanse fondsbeheerders verkopen in september om belastingredenen de aandelen waar zij verlies op lijden."

Elgeti ziet hierin het begin van het einde. "De bodem wordt stilaan gevormd. Op korte termijn kunnen de koersen nog lager, maar op 6 tot 12 maanden zijn de vooruitzichten positief. De beleggers zijn de voorbije maanden enkele keren op het verkeerde been gezet", meent Clerix. "Nu willen zij eerst concrete tekenen van beterschap zien, voor zij bereid zijn opnieuw in te stappen. Pas als de economische indicatoren verbeteren en de bedrijven hun bestellingen zien stabiliseren en hun winstverwachtingen niet zien verslechteren, zal er een bodem liggen onder de markt."

"Alle belangrijke indicatoren zijn negatief", vult Van den Eede aan. "Er is een gebrek aan visibiliteit. Eerst zullen de leidende indicatoren, zoals de Ifo-indicator in Duitsland of de voorlopende OESO-indicatoren tekenen van beterschap moeten laten zien. En na de jongste Ifo-indicator, zijn er al tekenen in die zin. Maar dat moet worden bevestigd. Gelijktijdig zou het sentiment op de markt moeten keren. Zolang dat niet gebeurt, zien wij weinig koopinteresse."

Volgens Clerix moet er een verbetering komen van de kant van het bedrijfsleven, maar hij vreest dat de resultaten van het derde kwartaal niet denderend zijn. "Wij verwachten daarom dat het van nu tot oktober geen gemakkelijke markt zal zijn."

Voor Elgeti zijn de koersen op de Europese aandelenmarkten inmiddels zo ver teruggevallen, dat de lage koersen zelf de aanzet zouden kunnen geven voor een opleving. "Ook een mogelijke consolidatiegolf in de TMT of in de banksector zou positief zijn voor de markten." Hij verwijst naar de fusie tussen Hewlett-Packard en Compaq als een eerste stap in die richting. Ook Van den Eede verwijst naar de fusie, maar die bewijst volgens hem alleen maar hoe slecht het in de sector gaat. "Door te fuseren wordt het gemakkelijker om een nog grotere herstructurering te verkopen."

De Commerzbank-analist wijst ook op de vrijgekomen contanten als gevolg van de verkopen. "Als er begin volgend jaar tekenen van economisch herstel zijn en de bedrijven met betere cijfers kunnen uitpakken, vloeit dat geld weer naar de markt." Ook volgens René Clerix is er nogal wat contant geld voorhanden. "Maar de beleggers wachten af."

Het is volgens Clerix niet duidelijk of wij effectief in een recessie zitten, "maar de economie bevindt zich alleszins rond de nulgroei". "De vertraging is er en de Europese economie loopt een dik kwartaal achter op die van de VS. Mocht de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal effectief herstellen, dan kan gehoopt worden op een opleving in Europa in het eerste kwartaal van 2002. Maar alleszins tot het begin van volgend jaar blijft de Europese economie zeer zwak presteren", verwacht Clerix.

Van den Eede verwacht zelf in het eerste kwartaal van volgend jaar geen beterschap. "De index van de verwachtingen van de aankoopdirecteuren in de VS, de NAPM-index, heeft wel een positief signaal gegeven, maar die index heeft betrekking op de verwachtingen aangaande de industriële activiteiten. Maar het is vooral in de veel belangrijkere dienstensector dat de problemen te vinden zijn. Er moeten eerst tekenen van beterschap uit de dienstensector komen, voor de economie aan beterschap toe is."

GVL

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud