Geen beroep meer mogelijk tegen bouwvergunningen Deurganckdok

Het Vlaams Parlement speelt hoog spel om de bouw van het Deurganckdok in Doel vlot te trekken, nadat de Raad van State de bouwvergunning heeft vernietigd. Er wordt een 'nooddecreet' voorbereid, waardoor er bij de Raad van State geen beroep meer mogelijk zou zijn tegen de aflevering van nieuwe bouwvergunningen voor de kaaimuren, de leefbaarheidsbuffer rond Doel en de baggerwerken. Tegelijk is het de bedoeling de natuurgebieden op te sommen, die in aanmerking komen als compensaties voor het verdwijnen van habitatgebieden. Dat moet de kritiek van de Europese Commissie counteren.

Een select gezelschap van Vlaamse parlementsleden, onder leiding van CD&V'ster Wivina Demeester, komt maandag bijeen om de puntjes verder op de 'i' te zetten. Professoren van de VUB, de RUG en een jurist van de Vlaamse Gemeenschap maakten al een tekst van voorstel van nooddecreet klaar, waaraan wordt geschaafd. Zo moet er nog een motivering voor het voorstel van decreet worden gevonden, om te vermijden dat het Arbitragehof het uitzonderingsdecreet afschiet. Er wordt gekeken naar een KB uit 1972, waarin staat dat in naam van het 'algemeen belang' kan worden afgeweken van de wetgeving op de ruimtelijke ordening.

Als het voorstel van nooddecreet de eindmeet haalt - alle meerderheidspartijen staan er alvast achter en een advies van de Raad van State moet niet worden gevraagd - kunnen de bouwvergunningen voor het Deurganckdok snel worden afgeleverd. Er worden nu nog altijd instandhoudingswerken uitgevoerd, waardoor de werken niet helemaal stilliggen, maar de tijd dringt. De Vlaamse minister-president, Patrick Dewael, verzekerde tijdens zijn reis in Singapore de plaatselijke havenautoriteiten, die investeren in de haven van Antwerpen, dat het Deurganckdok er vast en zeker komt.

Dewael suggereerde in Singapore het nooddecreet voor alle bouwprojecten van strategisch belang te laten gelden. Maar daar verzetten Agalev en SP zich tegen, bleek gisteren in de commissie van het Vlaams Parlement. Dewael liet daarop verstaan akkoord te zijn dat het nooddecreet beperkt blijft tot de bouw van het Deurganckdok.

WVDV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud