Geen vrachtwagens meer door Kennedytunnel

De meerderheidsfracties kwamen vorige vrijdag bijeen op het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Steve Stevaert (SP), om over enkele knelpuntdossiers een consensus te bereiken. Buiten het dossier over Doel ging het over het mobiliteitsdossier, en meer bepaald de mobiliteit in en rond Antwerpen, waarvoor een Masterplan is uitgetekend.

Volgens SP'er Robert Voorhamme is in het mobiliteitsdossier overeengekomen om na te gaan hoe een tolheffing op de Antwerpse Ring op het vrachtverkeer - dat toch voor 80 procent uit transitvervoer bestaat - gefocust kan worden. Volgens Voorhamme is dat vrijdag op het kabinet-Stevaert afgesproken.

Minister van Mobiliteit Steve Stevaert (SP), zag zijn kans schoon en liet in het weekend op de Antwerpse regionale zender ATV weten een tol te willen invoeren voor vrachtwagens op de Antwerpse ring. Hij wees er ook op dat 80 procent van het vrachtvervoer op de Antwerpse Ring transitverkeer is, en slechts 20 procent de haven als bestemming heeft.

Zijn partijgenoot, Robert Voorhamme, is nog concreter. Volgens hem onderzoekt het kabinet-Stevaert of vrachtwagens verplicht kunnen worden de Liefkenshoektunnel of de nieuwe Oosterweelverbinding te nemen en tol te betalen, terwijl de Kennedytunnel dan voor het personenverkeer voorbehouden wordt en gratis blijft.

Het opent meteen perspectieven voor de financiering van de Oosterweelverbinding, die de Antwerpse Ring moet sluiten. Nadat duidelijk was geworden dat de geplande verdere privatisering van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij (GIMV) geen prioriteit meer was, wegens de zwakke beurskoers, stond ook de financiering van de Oosterweelverbinding, in een publiek-private samenwerking (PPS), op de helling.

Met de tolplannen is er opnieuw hoop. Ook de regionalisering van het Eurovignet, als gevolg van het Lambermontakkoord, biedt financieringsmogelijkheden. De Vlaamse meerderheid wil het Eurovignet wel omvormen tot de betaling van een kilometervergoeding. Toch merkte de vervoersfederatie Febeltra op dat een tolheffing niet samen met het Eurovignet mag worden ingevoerd van de Europese Unie. WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud