Groenen willen lastenverlagingen herbekijken, VLD niet

Politiek secretaris Jos Geysels van Agalev en Philippe Defeyt, één van de federaal secretarissen van Ecolo, pleitten donderdag in bedekte termen voor een federale regeerverklaring-bis. De manier waarop de Vlaamse regering haar regeerakkoord heeft aangepast naar aanleiding van het Lambermont-akkoord zou inspirerend kunnen werken, zo zei Geysels in De Standaard.

Het herbekijken van het regeerakkoord is voor de groenen ook een manier om de cohesie in de meerderheid te herstellen. Geysels benadrukte donderdag dat de "politieke spelletjes" van de voorbije weken, met verschillende verklaringen en profileringsdrang, niet goed zijn voor de regering.

Bij het herbekijken van het regeerakkoord mogen er voor de groenen geen taboes zijn. Agalev vindt met name dat er op federaal en Vlaams niveau veel omzichtiger moet worden omgesprongen met lastenverlagingen als de economische terugval blijft aanhouden.

Jef Tavernier, fractieleider in de Kamer, stelde donderdag in De Morgen voor de verlaging van de personenbelasting voor 2003 te herbekijken. Tavernier wil die verlaging terugschroeven voor de hoogste inkomens. Aan de lastenverlaging die al beslist is voor volgend jaar wil hij niet raken.

Ludo Sannen, zijn collega-fractieleider in het Vlaams Parlement, verwijst naar de moeilijke begrotingscontrole die de Vlaamse regering in februari te wachten staat. Volgens hem mag er niet alleen in de uitgaven gesnoeid worden, maar moet er ook naar de inkomsten worden gekeken.

Sannen stelt een "modulering" van de verlaging van de registratierechten voor. Vanaf volgend jaar dalen die rechten die men betaalt bij de aankoop van een woning van 12,5 naar 10 procent voor alle gebouwen. Sannen oppert de maatregel niet van toepassing te laten zijn voor de residentiële onroerende goederen en de bedrijfsgebouwen.

In een reactie aan de VRT-radio zei VLD-voorzitter Karel De Gucht donderdag dat hij niet wil sleutelen aan de belastingsverlaging. "Als men aan de uitvoering wil raken, is er geen regering meer", aldus De Gucht.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud