Advertentie

Hoofdeconoom BBL verwacht heropleving Amerikaanse economie in vierde kwartaal

Vanden Houte relativeert het lager-dan-verwachte Amerikaans BBP-groeicijfer van het tweede kwartaal. "De groei was weliswaar lager dan verwacht, maar bleef toch nog positief." Hij wijst onder meer op de voorraadafbouw bij de bedrijven, die in het tweede kwartaal aan hetzelfde tempo doorging als in het eerste kwartaal. "Als die voorraadafbouw stopt, zal dat al onmiddellijk een positief effect hebben", zegt Vanden Houte.

Cruciaal voor het herstel van de Amerikaanse economie is natuurlijk de consumptie, zegt Vanden Houte. Die is immers verantwoordelijk voor ongeveer twee derde van het Amerikaanse BBP. De consumentenuitgaven stegen in het tweede kwartaal nog met 2,1%, maar dat was wel al duidelijk minder dan in het eerste kwartaal (+3%) en in het vierde kwartaal van vorig jaar (+4,8%). "Als de consumptie het houdt, dan kan vanaf september de belastingverlaging een stimulerende rol spelen. Samen met de effecten van de renteverlagingen, die de Fed heeft doorgevoerd, en het mogelijke einde van de voorraadafbouw door de bedrijven, zou dat vanaf het vierde kwartaal tot een hogere groei kunnen leiden", zo meent de BBL-econoom.

"Die Amerikaanse groei zal dan wel lager liggen dan in de periode 1995-2000, waar we gemiddelde groeicijfers hebben gezien van 4,5%", zegt Vanden Houte. Hij denkt voor de komende jaren eerder aan groeicijfers gelegen tussen 2 en 3%. Vanden Houte is er overigens van overtuigd dat de Fed op 21 augustus verder de rente zal verlagen, om de economie nog een extra duwtje in de rug te geven. "Mogelijk zal Greenspan opnieuw opteren voor een verlaging met 25 basispunten, om nog wat munitie over te houden".

Wat Europa betreft, denkt Vanden Houte dat er in het tweede kwartaal in de eurozone een groei van het BBP was "dicht tegen nul", na een groei van 2% in het eerste kwartaal. "In Duitsland was de groei vermoedelijk zelfs negatief". Tot vorig jaar was de Europese consument nog vrij optimistisch gebleven, maar nu ook bij Europese bedrijven massaal ontslagen vallen, haakt de consument eveneens af. "We kunnen alleen maar hopen dat de Amerikaanse economie effectief herstelt, omdat die dan als motor kan dienen voor het herstel in Europa."

Vanden Houte meent dat de Europese Centrale Bank snel moet handelen en de rente met 50 basispunten moet laten zakken. Hij geeft toe dat het zes tot negen maanden duurt vooraleer een dergelijke renteverlaging doorwerkt in de economie, maar benadrukt dat een renteverlaging vooral een psychologisch signaal zou zijn voor de financiele markten. "Het zou aangeven dat de ECB haar deel wil doen om de economie te stimuleren. Dat kan leiden tot een stijging van de beurzen en van de euro en dat kan ook het optimisme doen toenemen". Het gaat volgens Vanden Houte om een "vertrouwensopstoot", die we nu goed kunnen gebruiken.

Hij vreest wel dat de ECB zich in een dwangbuis heeft gewrongen door koppig vast te houden aan haar twee doelstellingen (2% inflatie en 4,5% groei van de geldhoeveelheid). "Het is fout zich blind te staren enkel op de inflatie, de ECB zou moeten streven naar een lage inflatie bij de hoogst mogelijke groei", zegt Vanden Houte. "Als je enkel kijkt naar de inflatie, dan is de Bank of Japan de voorbije jaren zeer succesvol geweest", merkt hij op. "De ECB moet streven naar een optimale mix".

Herman Dhollander

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud