Hoofdeconoom Fortis verwacht negatieve beursreactie op militaire acties VS

Van Den Spiegel verwacht niet dat de ECB door deze aanvallen haar tempo van renteverlagingen zal opdrijven. "De voorzichtige ECB zal haar pijlen niet op die manier verschieten."

Net zoals zijn collega Geert Noels van Petercam wijst Van Den Spiegel er op dat de acties herhaaldelijk werden aangekondigd door de VS. Dat hij toch een negatieve reactie van de aandelenmarkten verwacht, heeft vooral te maken met de onzekerheid die met deze acties gepaard gaat. Van Den Spiegel gaat er van uit dat deze aanvallen slechts het begin zijn van een hele reeks initiatieven en dus zullen uitmonden in een conflict dat lang kan duren.

Een eerste moeilijkheid bij dit conflict is dat men niet duidelijk weet wanneer het probleem waartegen men vecht, met name het international terrorisme, opgelost is. "In tegenstelling tot bij de bevrijding van Koeweit, is de oplossing in dit conflict veel minder afgelijnd", legt de hoofdeconoom uit. Bovendien is het maar de vraag of de internationale coalitie die Bush de afgelopen weken bijeenbracht, zal standhouden.

Deze twee elementen zorgen er volgens Van Den Spiegel voor dat de onzekerheid op de aandelenmarkten toeneemt. "Daardoor worden de beleggers voorzichter en eisen zij een hogere risicopremie. Bijgevolg zullen de koersen lager gaan" voorspelt de econoom.

Hoe de andere financiele markten zullen reageren is volgens hem moeilijk voorspelbaar. "De petroleumprijzen zullen waarschijnlijk de hoogte ingaan" omdat de beleggers problemen met de oliebevoorrading zullen vrezen. De reactie van de munten is quasi onvoorspelbaar, alhoewel de hoofdeconoom toch een vlucht naar de veilig geachte dollar verwacht, ten nadele van de nochtans eveneens relatief beschermde euro.

De ECB, die op een spoor van renteverlagingen zit, zal haar trage tempo van monetaire versoepelingen niet vernellen, meent Van Den Spiegel. "Een renteverlaging is op dit moment niet de eerste prioriteit die zal zorgen voor een economische heropleving. De ECB kan best de zaak eerst laten kalmeren. Op die manier zal zij haar monetaire kruid niet verschieten op een moment dat de markten er toch niet op reageren" verduidelijkt hij.

Van Den Spiegel blijft er voorlopig bij dat de Belgische economie in de tweede helft van 2002 zal heropleven. Hij meent dat de Belgische economie nog verder zal verzwakken. "Deze verzwakking is een gevolg van de aanslagen op 11 september en het incident van vandaag is een nawee van dit incident. Zo zullen er nog meerdere naweeen komen. Hierdoor vergroot de kans op een recessie". De econoom erkent wel dat we op dit moment misschien zelf al in een technische recessie zitten. Dat is het geval als de economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud