Huidige correctie lijkt fantastische opportuniteit

De beurzen lijken wel dol te draaien. Paniekverkopen duwden de beursindexen in enkele dagen tijd 20 procent lager. Maandag sloeg de verkooppaniek om in kooppaniek, omdat beleggers een mogelijk vertrek van de beurstrein niet willen missen. Het is in deze onzekere tijden volstrekt onduidelijk waar het juiste niveau is. Stapt men beter volledig uit de markt of biedt de zware correctie van de voorbije weken een unieke koopkans?

Beleggingsspecialist Werner Smets van Quantstar Consult speurt naar een houvast in het verleden. "Dit is de elfde baissemarkt sinds 1970. De malaise is op dit moment al erger dan het gemiddelde van de vorige tien negatieve beursperiodes." Smets: "De huidige crisis begon aan de historische top van de wereldindex in augustus 2000 en duurt dus al 13 maanden." In die 13 maanden is de wereldindex met 41 procent gezakt.

De grootste baisse was tevens de langdurigste: van begin 1973 tot begin 1975. Toen verloor de index 55 procent. "Om dat record te kloppen, moeten de koersen van hieruit nog 25 procent zakken. Indien de crisis escaleert tot een ruime oorlog, durf ik dat niet uit te sluiten. Ik acht die kans echter klein", zegt Smets.

Smets gelooft meer in de kans op een fors herstel: "De jaren 70 zijn allerminst vergelijkbaar met de huidige situatie. Het grote probleem van toen was wat men achteraf stagflatie ging noemen: de combinatie van een stagnerende economie en een hoge inflatie."

Smets legt uit: "De Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) had toen een zeer groot aandeel in de wereldwijde olieproductie en slaagde er in de olieprijs te laten exploderen door de kraan dicht te draaien. Omdat olie veruit de belangrijkste energiebron van de wereldeconomie was en omdat de lonen in de meeste geïndustrialiseerde landen aan de inflatieontwikkeling waren gekoppeld, ontstond hyperinflatie."

"De peperdure arbeid leidde tot een massale werkloosheid. De overheden trachtten intussen de crisis te bezweren via subsidies en torenhoge uitgaven. De publieke tekorten liepen op en leidden in combinatie met de hyperinflatie tot zeer hoge renteniveaus. Die hoge rente en de dure arbeid drukten de bedrijfswinsten. Tot slot dreigde de Koude Oorlog: elk conflict tussen de Sovjet-Unie en het Westen kon in een kernoorlog ontaarden", herinnert Smets.

Vandaag is de situatie helemaal anders. Smets: "De OPEC heeft heel wat van zijn macht ingeboet. Bovendien is het grootste OPEC-lid Saudi-Arabië een vrij betrouwbare partner van het Westen geworden. Voorts zijn er meer alternatieven voor olie en is onze economie niet meer zo energie-afhankelijk: er is heel wat minder energie nodig voor eenzelfde productie dan in de jaren 70."

Smets somt nog enkele andere voordelen op in vergelijking met het decennium van de oliecrisissen: "De lonen stijgen niet automatisch met de inflatie, de werkloosheid blijft dus relatief laag. De rendabiliteit van de meeste sectoren ligt meestal hoger dan toen. De meeste begrotingen zijn minstens in evenwicht. Er is dus plaats om de economie extra ruimte te geven. Tot slot is het verlammende effect van de dreiging van een wereldwijd conflict op basis van kernwapens ver naar de achtergrond verschoven."

Hoe komt het dat de beurzen ondanks de knusse omstandigheden toch een dreun van 41 procent kregen? Smets verwijst naar de kunstmatige overdrijving in de maanden vlak voor en na de eeuwwisseling: "De centrale banken pompten grote hoeveelheden liquiditeiten in de economie om ons te behoeden van de millenniumbug - een zwaar overschat of op z'n minst tijdig opgelost probleem. De daaruit voortspruitende overdrijving is als gevolg van de huidige onzekerheid omgeslagen in een al even grote overdrijving, maar ditmaal in negatieve zin."

Smets besluit: "Twaalf maanden na het bereiken van de bodem bij vorige baisseperiodes, werd gemiddeld een winst van 34 procent geboekt. Degene die in de volgende maanden zijn liquiditeiten en obligaties durft om te zetten in aandelen, maakt dan ook een behoorlijke kans daar over pakweg anderhalf jaar op terug te kijken als een van zijn beste beleggingsbeslissingen."

PHu

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud