Advertentie

Huidige regeling loopbaanonderbreking dooft na een jaar uit

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) sprak gisteren het bericht van de VUM-kranten tegen als zou er volledige verwarring over de invoering van het tijdkrediet bestaan. Het tijdkrediet vervangt vanaf 1 januari 2002 het oude stelsel van loopbaanonderbrekingen in de privé-sector. "Voor ons is alles duidelijk. In een rondzendbrief staat zwart op wit welke overgangsmaatregelen gelden", legt Michel Markey, bij de RVA verantwoordelijk voor de loopbaanonderbrekingen, uit.

Totdat de wet op het tijdkrediet in het Staatsblad gepubliceerd wordt, geldt dat alle aanvragen onder het oude systeem van loopbaanonderbrekingen nog mogelijk zijn, mits de aanvangsdatum van de onderbreking voor 1 januari 2002 ligt. Na de publicatie van de nieuwe wet worden aanvragen onder het oude stelsel nog slechts voor een duurtijd van maximaal een jaar aanvaard. Bovendien moet de loopbaanonderbreking nog dit jaar aangevangen worden. Vanaf 1 januari 2002 gaat het nieuwe stelsel van tijdkrediet onherroepelijk in, en worden geen aanvragen onder het oude stelsel meer aanvaard. Aanvragen voor tijdkrediet vanaf januari 2002 worden voorlopig nog niet behandeld door de RVA. Op het kabinet van de minister van Arbeid, Laurette Onkelinx, verwacht men dat de wet op het tijdkrediet "omstreeks 20 augustus in het Staatsblad zal verschijnen".

Hoewel de situatie voor de RVA duidelijk is, ontkent Mackey niet dat op het terrein problemen kunnen optreden. Vooral de deeltijdse loopbaanonderbrekers doen er goed aan zich voor het jaareinde te bezinnen over een eventuele verlenging. "Belangrijk is dat ze de aanvangsdatum van de verlenging plaatsen voor 1 januari. Anders is de wet op het tijdkrediet, met zijn nieuwe voorwaarden, van kracht. Een aantal deeltijdse loopbaanonderbrekers riskeert niet aan deze voorwaarden te voldoen. Dat kan leiden tot situaties waarbij de deeltijdse loopbaanonderbrekers eerst opnieuw een jaar voltijds aan de slag moeten", legt Mackey uit.

De onduidelijkheid vloeit voort uit de strengere voorwaarden die met het nieuwe stelsel verbonden zijn. Het wordt weliswaar financieel interessanter om minder te werken en tijdkrediet wordt een recht voor alle werknemers, maar de sociale partners stelden strikte anciënniteitsvoorwaarden. Vooral bij eenvijfde loopbaanonderbreking laten die zich voelen. Werknemers kunnen daar slechts aanspraak op maken mits ze vijf jaar anciënniteit in het bedrijf hebben en mits ze het laatste jaar voltijds werkten.

Bij de voltijdse loopbaanonderbrekers ligt het verschil vooral in de duurtijd. Vandaag is loopbaanonderbreking gedurende maximaal vijf jaar mogelijk. Bij het tijdkrediet is de duur beperkt tot een jaar, alhoewel sectoren en bedrijven de mogelijkheid hebben deze termijn te verlengen tot vijf jaar. Volgens Maddie Geerts, nationaal secretaris van het ACV, opteerden de meeste sectoren voor een duurtijd van drie jaar. Voor de vijftigplussers is er geen maximum duurtijd voor een deeltijdse onderbreking, maar geldt wel dat de aanvrager op het moment van de aanvraag voltijds of viervijfde moet werken.

Een ander verschil met het oude stelsel is dat nog enkel een voltijdse of halftijdse werkonderbreking mogelijk is, of een vermindering van de werktijd met eenvijfde. Onder het oude stelsel was nagenoeg alles mogelijk, en met name een eenderde loopbaanonderbreking kende succes. Voor de werkgevers is de grootste nieuwigheid dan weer dat de vervangingsplicht bij tijdkrediet wegvalt.

"De filosofie van het tijdkrediet is volledig anders dan die van de loopbaanonderbreking", stelt Geerts. Het oude stelsel met zijn vervangingsplicht hoorde thuis onder de tewerkstellingsmaatregelen, het nieuwe onder de onthaastingsmaatregelen. Voor alle duidelijkheid: de thematische verloven zoals ouderschapsverlof of palliatief verlof blijven bestaan naast het tijdkrediet.

De strengere voorwaarden van het nieuwe stelsel zorgen ervoor dat nogal wat mensen op de valreep onder het oude stelsel loopbaanonderbreking willen opnemen. "We noteren inderdaad een opmerkelijke hausse in de aanvragen", stelt Mackey. Cijfers kon de RVA gisteren nog niet meegeven. In 2000 genoten 97.294 personen loopbaanonderbreking.

Meer informatie vindt u op www.rva.fgov.be

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud