Advertentie

Industriële productie daalt met 0,5 procent in juni

De stabilisatie tot lichte stijging van de trend van de productie is volgens het NIS volledig te danken aan het herstel in Vlaanderen. In Wallonië duurt de dalende trend voort. De productie van niet-duurzame consumptiegoederen en intermediaire goederen neemt af. Maar de productie van duurzame consumptiegoederen en vooral investeringsgoederen stijgt. De sectoren metallurgie en textiel en kleding worstelen met een daling van de productie. De sectoren metaalverwerking en meubelen daarentegen noteren een toename van de productie.

De cijfers over de industriële productie zijn niet de eerste die laten doorschemeren dat de conjunctuurcyclus een dieptepunt bereikte. Ook de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank, die het vertrouwen van de ondernemers weerspiegelt, wijst in die richting. Maar andere indicatoren, zoals de voorlopende indicator van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, suggereren dat de bodem nog niet in zicht is. Economen geloven dat de Belgische economie in het tweede kwartaal ongeveer een nulgroei boekte en voorspellen een heropleving vanaf het derde of vierde kwartaal.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud