Innogenetics: uitkijken naar 2002

De inkomsten van Innogenetics (19,3 euro, Nasdaq Europe), tot nu toe het enige Belgische beursgenoteerde biotechnologiebedrijf, stegen in het tweede kwartaal met 65% tot 16,8 mln. euro. Met een stijging van 8% tot 10,7 mln. euro lijkt de verkoop van diagnosticatests tegen te vallen, maar we merken wel op dat Innogenetics een distributieovereenkomst sloot met Bayer voor de verdeling van de LiPA HIV- en LiPA HCV-testen.

Hierdoor komt een percentage van de verkoop, dat via het distributienetwerk van Bayer wordt gerealiseerd, op de resultatenrekening van Bayer. Innogenetics heeft hiervoor wel licentie-inkomsten ontvangen, zoals duidelijk te zien was in de resultaten van het afgelopen kwartaal. Deze stegen, mede door de distributieovereenkomst met Bayer en de samenwerking met Roche, van 0,039 miljoen euro tot 4,84 miljoen euro. Doordat de operationele- en onderzoekskosten vrij stabiel bleven, werd het bedrijfsverlies van 4,9 mln. euro van het jaar voordien omgebogen in een bedrijfswinst van 0,223 miljoen euro.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen er ook nog een uitzonderlijke opbrengst van 3,3 miljoen euro op de verkoop van aandelen Rhein Biotech werd geboekt, realiseerde Innogenetics in het tweede kwartaal een nettowinst van 0,312 miljoen euro of 0,01 euro per aandeel tegenover een verlies van 0,63 miljoen of 3 eurocent p.a. een jaar eerder. Door de overeenkomst met Roche verstevigde de kaspositie met 10 mln. euro tot 57 miljoen euro. Doordat Innogenetics over een vrij winstgevende diagnostica-afdeling beschikt, zal de cashburn de komende kwartalen vrij beperkt zijn. Hierdoor zou de kaspositie ruim voldoende moeten zijn om de hoge onderzoekskosten de komende kwartalen en jaren te dekken. De eerste helft van volgend jaar zal echter zeer cruciaal zijn voor Innogenetics. Dan zullen de resultaten van het Fase II-onderzoek naar het vaccin tegen hepatitis C worden bekend gemaakt.

Een positief resultaat zal de koers fors hoger sturen, een negatief resultaat daarentegen zal de koers drukken. Dit laatste zou zeker niet het einde betekenen voor Innogenetics. Naast het vaccin tegen hepatitis C beschikt het bedrijf over nog andere, mogelijk zeer succesvolle producten zoals Tolerimab, een middel tegen de afstoting van getransplanteerde organen, en is er de verzelfstandigde divisie "Xcellentis", die producten ontwikkelt voor moeilijk te helen wonden zoals brandwonden en ontstekingen aan de huid.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud