Advertentie

Isabel is meer dan bankieren via het internet

Isabel werd in 1995 opgericht door de drie grootste banken, de toenmalige Kredietbank en Generale Bank en Bank Brussel Lambert. Het gemeenschappelijke platform zou het elektronische bankverkeer vereenvoudigen en standaardiseren. Demortier: 'Isabel werd voornamelijk ingegeven door schaalvoordelen. In de jaren tachtig communiceerden de banken rechtstreeks met de bedrijven, maar de kosten voor de ontwikkeling en de ondersteuning van hun software woog zwaar door. Een gemeenschappelijk platform, dat de naam Isabel kreeg, drukte de kosten.' Vandaag telt Isabel 25 nationale en internationale banken, die elk hun eigen applicaties in de oplossing van Isabel integreren. Iedere bank stelt zijn eigen modules voor.

Via Isabel communiceren bedrijven niet alleen met banken, maar ook met overheidsdiensten en andere ondernemingen. Demortier: 'Tijdens de beginjaren lag de focus vooral op internetbankieren. Bedrijven hebben de mogelijkheid om hun rekeninginformatie op te vragen en te raadplegen, hun rekeningen bij meerdere banken te beheren en binnen- en buitenlandse betalingen in te geven en te importeren. Gaandeweg hebben we onze diensten uitgebreid. De communicatie met de overheid (e-government) en e-commerce werden minstens even belangrijk.' Het succes van e-commerce is sterk afhankelijk van de mate waarin de veiligheid van de koper of verkoper gewaarborgd kan worden. Isabel lanceerde daarom WebSign, een digitale handtekening, waardoor de handelaar zekerheid heeft over de authenticiteit van de klant en over de transactie zelf. De digitale handtekening heeft dezelfde juridische waarde als de handgeschreven tegenhanger. Het betalen via het internet is echter maar een onderdeel. Demortier: 'Veel bedrijven denken bij Isabel vooral aan betalingen. Betalen is slechts de eindfase in het hele proces. Wij beheersen de volledige keten, van de offerte over de facturatie tot de uiteindelijke betaling.'

Momenteel werken er ongeveer 45.000 bedrijven met Isabel, goed voor zo'n 50.000 dagelijkse gebruikers. Elke maand sluiten zo'n 800 tot 1000 nieuwe bedrijven zich aan op het Isabel-netwerk. Tot de klanten behoren zowel de multinational als de KMO. Al moet Demortier toegeven dat de marktpenetratie bij KMO's en kleine zelfstandigen niet zo groot is als bij de grote ondernemingen, waar het elektronische zakendoen al meer ingeburgerd is. Daar zijn verschillende redenen voor. 'In de beginjaren hadden we af te rekenen met een negatief imago. Isabel zou duur zijn en moeilijk. Dat negatieve imago hebben we definitief van ons afgeschud. Bedrijven betalen zeven euro per maand voor de basisdiensten en vijf euro voor de connectietijd. De installatieprocedure is ook sterk vereenvoudigd.'

Een andere reden is het feit dat KMO's en kleine zelfstandigen meestal maar met een rekening werken. Demortier: 'Zij zoeken hun toevlucht meestal tot home-bankingproducten die bijna gratis zijn. Isabel is nochtans veiliger dan de home-bankingproducten, omdat wij gebruik maken van de digitale handtekening. Beveiliging komt op de eerste plaats.' Nieuwe diensten moeten de KMO's en kleine zelfstandigen over de streep trekken. Isabel presenteert in haar nieuwe pakket, dat in september op de markt komt, platformen voor elektronische facturatie en e-commerce. Demortier: 'De technologie was er, maar het was wachten tot de wetgeving inzake elektronische facturatie goedgekeurd werd. Met het product 'Isabel eInvoice' kunnen ondernemingen nu facturen ingeven, ontvangen, bekijken, afdrukken, betalen en archiveren.

Het pakket beantwoordt aan de eisen van het Belgisch ministerie van Financiën, dat het hub & spoke-principe uitgewerkt heeft. Het volstaat dat een bedrijf, de hub, het initiatief neemt door een aanvraag voor elektronische facturatie in te dienen bij het ministerie van Financiën.' De verwerking gebeurt sneller en de facturen kunnen vanuit het boekhoudpakket geïmporteerd worden in Isabel en omgekeerd. KMO's kunnen ook rechtstreeks communiceren met de overheid. De belangrijkste voorbeelden van de e-governmentdiensten zijn de elektronische BTW-aangifte en Dimona, de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling bij openbare besturen voor de bouw-, uitzend- en transportsector. Er zijn nog enkele beperkingen die Demortier in de toekomst wil zien verdwijnen. Demortier: 'Alle transacties gebeuren nu via de client-server. We hopen dit binnen afzienbare tijd te kunnen vervangen door een ASP-model, zodat de klanten via het net allerlei diensten kunnen downloaden. Een andere betrachting is het afleveren van een gepersonaliseerde smart card, zoals dit bij Visa het geval is. Die personalisatie is alweer een zorg minder voor de klant, wat alles nog eenvoudiger maakt.'

Melanie De Vrieze

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud