'Jacques van Ypersele is geen onderkoning'

In het boek 'Koning en Onderkoning. Over de invloed van het Hof en de macht van Jacques van Ypersele de Strihou' speelt Jacques van Ypersele een centrale rol. De man is 18 jaar kabinetschef, eerst van koning Boudewijn en nu van koning Albert. Het boek geeft een nieuwe aanzet voor de discussie over de functie van de koninklijke kabinetschef en over de erg lange ambtsperiode van de huidige kabinetschef.

Door de koninklijke ontboezemingen over de bezittingen van de huidige en de vorige vorst kreeg de voorstelling van het boek vrijdag een bijkomende dimensie. 'Het is merkwaardig dat het Hof snel met duidelijke cijfers reageert op onze publicatie. We hebben een stap vooruit gezet voor meer transparantie rond het koningshuis,' zei Polspoel. Het Hof liet donderdag weten dat het roerende vermogen van koning Albert minder dan 12,4 miljoen euro of 500 miljoen frank bedraagt en dat de schattingen, eerder deze week in een voorpublicatie van het boek van Polspoel en Van den Driessche, overdreven zijn.

Een aantal episoden in 'Koning en Onderkoning' verwijst naar de recente politieke actualiteit. Zo leert de lezer dat premier Guy Verhofstadt en de top van zijn regering het vliegtuig van de koning in het voorjaar in Brussel aan de grond hielden omdat hij nog een aantal Lambermont-documenten moest ondertekenen. De auteurs laten in het midden of het Hof door het snelle koninklijke vertrek uit Brussel bewust poogde om de staatshervorming te vertragen. Ook de toekomst van Sabena lag het Hof de voorbije maanden zeer nauw aan het hart, zo blijkt. 'In de politieke omgeving van minister Daems wees men ons op de merkwaardige rol die zijn kabinetschef, prins Charles-Louis d'Arenberg, in het Sabena-dossier speelt. Die zou voor een rechtstreekse lijn zorgen tussen het Hof en de regering,' schrijven Polspoel en Van den Driessche.

De auteurs gaven tijdens de voorstelling van hun boek geen informatie over de identiteit van 37 bevoorrechte getuigen die via gesprekken het basismateriaal voor hun werk leverden. Het koninklijke onderwerp is in België nog te zeer beladen met gevoeligheden. Normale en transparante journalistiek werk is op dit werkterrein nog niet mogelijk. Een eerste lezing van het boek leert dat Willy Claes (sp.a) allicht een van de gesprekspartners van de auteurs was. Claes leidde de voorstelling van het boek vrijdag in het Brusselse Hotel Astoria in. Hij brak een lans voor de verdere afbouw van de taboesfeer rond het koningshuis. Maar de minister van Staat blijft een overtuigd verdediger van de Belgische monarchie: 'Een louter protocolaire functie voor de koning is in dit land met zijn delicate evenwichten niet de juiste optie.'

De gesprekspartners van Polspoel en Van den Driessche omschrijven Jacques van Ypersele nadrukkelijk als een bekwame, intelligente en toegewijde rechterhand van de koning. Tegelijk is er kritiek op het gebrek aan klaarheid over zijn verantwoordelijkheden en over zijn erg lange ambtsperiode. Claes bevestigde die kritiek. 'Achttien jaar is te lang. Dat stuit tegen de borst van democraten.' Tegelijk relativeerde de voormalige vice-premier de invloed van Van Ypersele: 'Hij is geen onderkoning. Boudewijn zou nooit een onderkoning geduld hebben. Over Albert kan ik niet oordelen.' Claes roept de huidige paars-groene regering ook op de functie en de keuze van de kabinetschef van de koning niet te politiseren. 'Dat zou een flater van formaat zijn.' RS

Gui Polspoel en Pol van den Driessche - Koning en Onderkoning. Over de invloed van het Hof en de macht van Jacques van Ypersele de Strihou - Van Halewyck,ISBN 90 5617 365 0, 277 pag.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud