Advertentie

Klimaatconferentie Bonn: Japan belooft Kyoto te ratificeren

Japan kwam over de brug nadat de Europese Unie toegevingen over Europese broeikasnormen deed. Steun van Japan, dat goed is voor 8,5% van de uitstoot van broeikasgassen ter wereld, werd gezien als één van de hoofdopdrachten van de conferentie. Het gevolg van de Japanse belofte is dat de Verenigde Staten geïsoleerd staan in hun standpunt. President Bush wil het verdrag niet ratificeren omdat hij het schadelijk vindt voor de Amerikaanse economie.

In het globale akkoord, dat maandagmorgen na 24 uur onafgebroken onderhandelen uit de bus kwam, staat een politieke verbintenis over het sanctiesysteem. Het beteugelen van het niet-nakomen van milieuverplichtingen uit het Kyoto-verdrag was het grote knelpunt van de onderhandelingen. Volgende week reeds zullen experts het politiek akkoord juridisch-technisch inkleuren.

Het Wereldnatuurfonds (WWF) vindt de conferentie van Bonn een geopolitieke aardverschuiving. Volgens het WWF hebben de landen hun onafhankelijkheid getoond ten aanzien van de regering Bush op het belangrijkste milieuprobleem van deze tijd. Het WWF meent dat dit akkoord een ondubbelzinnig signaal zendt aan het bedrijfsleven om een begin te maken met de investeringen die de uitstoot van broeikasgassen indijken. De milieu-organisatie Greenpeace toont zich iets terughoudender. "Hoewel in het akkoord veel vluchtwegen zitten, zijn we verheugd dat het akkoord rond is."

Het Kyoto-verdrag, dat 4 jaar oud is, treedt pas in werking als 55 landen het verdrag geratificeerd hebben. Tweede voorwaarde is dat die landen samen 55% van de koolstofdioxide van de industriële landen uitstoten. Op dit ogenblik hebben 34 landen het verdrag geratificeerd.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud