Advertentie

Klimaatconferentie Bonn start erg afwachtend

Gisteren startte in Bonn de eerste ministeriële zitting van de VN-klimaatconferentie. 180 landen trachten er een vergelijk te vinden over de uitvoering van het protocol van Kyoto, van 1997. Daar engageerden de industrielanden zich tot een reductie van zes broeikasgassen met gemiddeld 5,2 procent tegen de periode 2008-2012, vergeleken met het niveau van 1990.

In november van vorig jaar mislukte eenzelfde internationaal overleg in Den Haag door Amerikaans-Europese tegenstellingen. Intussen heeft VS-president George Bush het protocol van Kyoto opgezegd. Er is wel een Amerikaanse onderhandelingsdelegatie in Bonn, maar die herhaalde gisteren dat er van een ratificatie van Kyoto geen sprake is. Het is wellicht wachten op een krachtig signaal van de top van de zeven rijkste industrielanden en Rusland, dit weekeinde in het Italiaanse Genua, om de onderhandelingen in Bonn onder druk te zetten.

De Nederlandse minister van Leefmilieu en voorzitter van de conferentie, Jan Pronk, toonde zich gisteren toch optimistisch over de goede afloop van de klimaatgesprekken in Bonn. Hij riep in zijn openingstoespraak de VS en Japan op tot meewerking. "Kyoto is het enige akkoord dat we hebben tegen het broeikaseffect. Laat ons niet terug van nul beginnen."

En ook Europa trekt zich op aan de iets soepelere opstelling van Japan in Bonn. Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, Olivier Deleuze, en voorzitter van de EU-raad, zei haast te hebben om tot echte onderhandelingen over te gaan. Energie besparen is niet langer een keuze maar een noodzaak, zo zei Deleuze.

De milieubeweging in Bonn tracht met alle mogelijke middelen Japan onder druk te zetten om de engagementen van Kyoto waar te maken. De milieugroepen kanten zich tegen de voorstellen van Japan, India en Rusland om nucleaire energie te laten meetellen in de strijd tegen het broeikaseffect.

Drie landen, die samen met de VS deel uitmaken van de Umbrella-groep, Canada, Australië en Japan, stelden woensdag een ruim gebruik van bossen en andere natuurlijke zuurstoflongen voor in de strijd tegen het broeikaseffect. Een voorstel dat de EU als verontrustend afdeed. Europa stelde een eigen alternatieve berekeningsmethode voor op de discussietekst van Pronk, die te veel zou toegeven op het gebied van de bossen.

KV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud