Advertentie

KPMG-onderzoek legt fiscale fraude bloot bij Argenta

Op vraag van de Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF) gaf Argenta enkele maanden geleden het revisorenkantoor KPMG de opdracht een ruimer onderzoek te voeren naar fiscale fraude in zijn net van zelfstandige agenten. Zo'n 70 tot 100 zelfstandige Argenta-agenten, of ongeveer een op vijf, kregen de voorbije weken een brief waarin hen gevraagd werd zich aan te bieden in de kantoren van KPMG.

Volgens Argenta-voorzitter Hugo Vanneste blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek dat in ongeveer de helft van de gevallen de zelfstandige agent daadwerkelijk bij de fiscale fraude via Argenta Luxemburg betrokken was. De betrokkenen werd gevraagd hun dossier meteen te regulariseren. Dat betekent dat de agent de ontdoken roerende voorheffing uit eigen zak moet terugbetalen, een bedrag dat in sommige gevallen zou oplopen tot meer dan 75.000 euro (3 miljoen frank). Als hij weigert, dreigt Argenta zijn kantoor te sluiten wegens een 'zware fout'.

Volgens Vanneste speelde Argenta de voorlopige resultaten van het KPMG-onderzoek meteen door aan de CBF, in wiens opdracht het onderzoek mede werd gevoerd. 'Wij hebben geregeld vergaderingen met de verantwoordelijken van de CBF over de vooruitgang van de regularisatiedossiers', zegt Vanneste.

De BZB, die in ons land de belangen behartigt van de zelfstandige bankagenten, reageert scherp op de ontwikkelingen. Volgens voorzitter Paul van Welden wordt het onderzoek louter op basis van vermoedens gevoerd en zoekt Argenta zijn toevlucht tot morele chantage om de agenten tot bekentenissen te dwingen. 'In veel gevallen wordt hen een renteloze lening aangeboden om de boete te financieren. Daarmee wil Argenta de agenten doen opdraaien voor de honderden miljoenen roerende voorheffing die de bank zelf zou moeten betalen. Argenta moedigde de fiscale fraude destijds immers zelf aan', zegt Van Welden.

Maar de CBF vond tot nu geen bewijs van georganiseerde fraude en Argenta ontkent elke betrokkenheid. 'Onze rol staat niet meer ter discussie, anders had de CBF wel aan KPMG de opdracht gegeven om die te onderzoeken. De fiscale fraude werd zonder ons medeweten gepleegd in een periode van vrije dienstverlening. Wij hebben onze agenten jaren op het hart gedrukt daar niet aan mee te doen, maar sommigen hielden koppig vol', stelt Argenta-topman Vanneste.

Vandaag gaat Argenta in Merelbeke over tot een eerste sluiting van een zelfstandig kantoor. 'Wij vinden dit zeer spijtig. Wij hebben vier of vijf gesprekken gevoerd met de man, maar hij hield voet bij stuk', reageert Vanneste. De BZB is van plan actie te voeren tegen de sluiting.

Volgens Vanneste is de man één van veertig zelfstandige agenten die KPMG al in een eerste fase onderzocht. 'Vijftien van hen gaven hun fout toe en betaalden de ontdoken roerende voorheffing. Hun dossiers zijn geregulariseerd. In andere gevallen blijft er onduidelijkheid. Sommigen schakelden een advocaat in.'

Volgens de BZB zouden al zestig agenten juridische bijstand hebben gezocht. De rest, een vijftigtal, zou al in enige mate bekentenissen hebben afgelegd en mogen blijven. NT

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud