KPN fluit bankiers terug in Belgacom-dossier

Volgens bronnen in de Belgische regering, die de meerderheid bezit van Belgacom, waren de besprekingen op het niveau van de zakenbankiers - vooral Goldman Sachs voor KPN en Morgan Stanley voor de Belgische overheid - vergevorderd. Op twee belangrijke knelpunten, de waardebepaling en de bevoegdheidsverdeling aan de top, houdt KPN zelf echter voet bij stuk.

Op het eerste punt wil KPN niet verder gaan dan een fusie op voet van gelijkheid (50/50). Volgens het Belgische kamp komt dat neer op een overwaardering van het onder schulden gebukt gaande KPN, gezien de fel verminderde waarde van het KPN-aandeel. Inzake het tweede punt wil KPN dat zijn huidig management op post blijft, terwijl de Belgen veranderingen vragen om de goedkeuring van de markt te krijgen voor de operatie. Er is ook onenigheid over het uitvoerend comité (twee Belgen en twee Nederlanders) dat het bedrijf zou leiden. KPN stemde ermee in dat de Belgische voorzitter de doorslaggevende stem zou hebben maar kwam daarop terug. Nu heet het dat KPN het er in principe mee eens is, maar de beslissende stem pas wil laten spelen na de periode van integratie van de twee bedrijven.

Het Belgische kamp vroeg KPN twee weken geleden per brief duidelijkheid te scheppen over de vraag of het zich kan vinden in de Belgische zienswijze. Een niet afdoend antwoord zou, op zijn minst tijdelijk, de gesprekken beëindigen, maakten de Belgen duidelijk. Diverse bronnen zeggen dat de brief 29 augustus vermeldt als uiterste antwoorddatum, een datum waarover ook Le Soir het zaterdag had. Een Belgische toponderhandelaar ontkent dat: 'Er staat geen datum in. Het zou niet wijs zijn een ultimatum te stellen.' KPN-woordvoerder Marinus Potman zei ook dat er geen ultimatum is. Die verklaring deed het aandeel van KPN 8,4 procent stijgen tot 4 euro.

Vast staat wel dat de Belgen deze week duidelijkheid willen van KPN. Dat is niet toevallig. KPN komt maandag met resultaten en de Belgen maken gebruik van de druk die daarvan uitgaat. Potman, die erkent dat waardebepaling en het bestuursmodel discussiepunten blijven, zei dat KPN eind vorige week reeds antwoordde op de jongste brief maar dat werd elders niet bevestigd. Volgens bepaalde verklaringen lijkt het er veeleer op dat KPN intussen wel reageerde, maar dan op vroegere contacten. Dat sluit aan bij de indruk aan Belgische kant dat KPN nu vooral probeert tijd te winnen zodat ook na komende maandag kan worden voortgepraat. BB

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud