Advertentie

Krantenuitgevers vrezen tweede internetgolf

Een krant als Het Laatste Nieuws haalt 40% van zijn inkomsten uit advertenties. Daarvan komt 30% uit zoekertjes voor jobs, auto's, vastgoed, enz ... Van Thillo vreest dat een tweede internetgolf, die er volgens hem zit aan te komen, een groot deel van die markt gaat inpalmen. 'De tarieven om on line te adverteren zijn veel lager en in de tweede internetgolf verwacht ik dat veel meer mensen toegang zullen hebben tot het net.' Van Thillo verwacht dat er geen nieuwe concentratiebeweging in de Vlaamse krantenmarkt komt, omdat nog maar drie grote spelers (De Persgroep, de VUM en het beursgenoteerde Concentra) op de markt zijn. "Een fusie van twee van de drie bedrijven zal leiden tot een marktaandeel van meer dan 50%, wat problemen oplevert met de mededingingsautoriteiten", aldus Van Thillo. Wel gelooft hij dat bedrijven zullen opgenomen worden in grotere buitenlandse gehelen.

Het debat van de VVJ draaide vaak uit op een welles-nietes discussie over de draconische besparingsmaatregelen die de VUM wil doorvoeren. Gedelegeerd bestuurder Van Croonenborch zei dat de saneringsoperatie onvermijdelijk is en dat de andere mediagroepen dit eerder hebben moeten doen. Luc Standaert van Het Belang van Limburg (Concentra) en Van Thillo bevestigden dat Concentra bij de overname van De Gazet van Antwerpen en de Persgroep met Het Laatste Nieuws in het verleden ook zo'n drastische herstructurering hebben doorgedrukt.

Rik Van Cauwelaert, hoofdredacteur van het weekblad Knack (eigendom van het beursgenoteerde Roularta), zei dat bij Roularta geen zware besparingen in het verschiet liggen. "Dit is het voordeel van een Westvlaams familiebedrijf. Ook in het zeer goede mediajaar 2000 werd er bij ons sterk op de centen gelet", aldus Van Cauwelaert. Hij zei dat Roularta niet direct vreest voor nieuwe concurrenten. Wel gaf hij toe even bevreesd te zijn geweest toen nieuwe magazines (zoals Bonanza van Woestijnvis) op de markt kwamen en journalisten weglokten bij andere bladen door hen gouden bergen te beloven.

Rode draad in de discussie was dat er te weinig geld is op de redacties om een degelijk product af te leveren. Jos Bouveroux, hoofdredacteur van de VRT-radionieuwsdienst omschreef de situatie als volgt: "We moeten steeds meer doen met minder mensen, korter op de bal spelen en meer bulletins afleveren. Daardoor kan er minder in de diepte worden gewerkt en verschraalt de informatie." Standaert voegde daaraan toe : "Die toegenomen werkdruk leidt tot meer fouten".

Zowel Rudy Collier, hoofdredacteur van De Morgen als diens baas, Christian Van Thillo, zoeken de oplossing vooral aan de inkomstenzijde. "Het product krant wordt veel te slecht verkocht aan de adverteerders. We moeten ons beter positioneren bij de adverteerders en lezers", zei Collier. Van Thillo ging hierop door. "Kranten hebben naar verhouding een te laag aandeel in de advertentiemarkt. Dat heeft verschillende oorzaken. Vele grote bedrijven willen nationale reclamecampagnes voeren, dus zowel aan Vlaamse als aan Waalse kant. De Belgische kranten spelen niet op die verzuchting in. Vooral aan Waalse kant zijn de advertentiemogelijkheden in de kranten slecht. Inzake advertenties zijn de grote concurrenten van de kranten niet zozeer de andere kranten maar de andere media. Zo loopt de radio, veel meer dan de TV, weg met reclamegelden die naar kranten kunnen gaan. Ik vind dat jammer, want ik geloof volop in het medium krant.", zegt Van Thillo.

Van Thillo en Van Croonenborch vinden ook dat de productie goedkoper kan. "Drie verdelers in een straat kan niet langer. We moeten meer samenwerken in de krantenverdeling", zegt deze laatste. Van Thillo durft nog verder gaan. "We zouden ook alle kranten samen moeten drukken. Dat zou enorme besparingen opleveren".

Een ander heikel punt in de discussie was de kwaliteit van de krant. "Het referentiepunt is niet meer de lezer maar het concurrerend blad. Om die reden gaan we elkaar naäpen", zei Paul Goossens van het persagentschap Belga. Velen klaagden ook dat er teveel bijlages zijn en de lezer het bos niet meer door de bomen ziet. Van Cauwelaert: "Journalistiek is teveel entertainment geworden. Daardoor verliezen we onze geloofwaardigheid. Het is erg dat we video's en CD-rom's moeten weggeven om mensen aan te zetten kranten of magazines te kopen. Daardoor neemt onze geloofwaardigheid af", besloot de Knack-hoofdredacteur.

Stijn Decock

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud