Advertentie

Legibel pleit voor verplichte familiale verzekering

Bernard Castelain, directeur van Legibel, vindt dat alle Belgen een verzekering tegen rechtsbijstand moeten hebben. 'Een advocaat rekent vandaag al snel 370 euro (15.000 frank) per uur aan. De meeste mensen kunnen zich dat simpelweg niet veroorloven. Bovendien vrees ik dat een complete rechtsbijstandverzekering, die tussenbeide komt bij alle problemen, nog veel te duur zal zijn voor de gewone burger.'

'Daarom zie ik het verplichten van de familiale verzekering als tussenoplossing. Die polis biedt een relatief complete bescherming voor een gezin en bevat vaak ook een rechtsbijstandsverzekering. De polis omvat eigenlijk meer dan de meeste verzekerden vermoeden. Bovendien zou het verplichten van de familiale verzekering geen extra zware last voor de gezinnen zijn, want bijna 80 procent van de Belgen heeft er een. Ik verwacht dan ook dat de regering binnenkort werk zal maken van een verplicht karakter voor de familiale verzekering', zegt Castelain.

Legibel treedt op als de rechtsbijstandsverzekeraar voor Fortis Bank Verzekeringen, P&V, Omob, Mega en De Federale Verzekeringen. De onderneming, een economisch samenwerkingsverband, is belast met de gerechtelijke dossiers van de vijf verzekeringsmaatschappijen. Wie een rechtsbijstandverzekering onderschreef bij een van de vijf verzekeraars, komt bij een geschil dus automatisch bij Legibel terecht. De maatschappij haalde in het voorbije jaar een premieomzet van ongeveer 24,7 miljoen euro (1 miljard frank) en zij is hiermee de belangrijkste speler op de Belgische markt. De premie-inkomsten van de Belgische rechtbijstandsverzekeraars lopen in het totaal op tot 198 miljoen euro (8 miljard frank).

Ruim een derde van de auto-ongevallen loopt in Belgiƫ uit op een conflict. Legibel bekijkt hoe de zaak het best wordt opgelost. 'Een rechtszaak, een bemiddeling met een expert of een buitengerechtelijke procedure via een scheidsgerecht behoren tot de mogelijkheden', zegt Castelain. Legibel richtte in 1999 zelf een buitengerechtelijk beoordelingssysteem op om geschillen op te lossen. Het arbitragecollege van Legibel bestaat uit drie juristen, die op korte termijn een uitspraak doen. Die is bindend en het is niet mogelijk in beroep te gaan. Zelfs achteraf naar de rechter stappen zit er dan niet meer in. Toch kiezen naar verluidt acht verzekerden op tien vandaag voor de arbitrageformule. Met als doorslaggevend argument dat de zaak dan in ten hoogste vijf maanden achter de rug is. Legibel regelt ten minste twee geschillen per week via de arbitragerechtbank.

Een Legibel-procedure wordt behandeld door een jurist, die de zaak van het begin tot het einde afhandelt. 'Wie zelf naar een advocaat stapt, betaalt ten minste 743 euro (30.000 frank) voor het afhandelen van zijn dossier. Voor Legibel kost een schaderegeling ongeveer 124 euro (5.000 frank).' Castelain is ook een groot voorstander van bemiddeling. De directeur ijvert daarom naar een formeler kader voor de bemiddelingspersonen. 'Iedereen heeft er baat bij dat een probleem met een expert-bemiddelaar wordt opgelost. Je komt dan niet alleen sneller tot een oplossing, maar het is ook een stuk billijker omdat er geen advocaat aan te pas komt.'

Legibel zet architecten, psychologen, auto-experts en juristen in, naar gelang de specificiteit van het probleem. 'Mijn doel is nu een opleiding voor dat metier op poten te zetten zodat alle bemiddelaars op dezelfde lijn staan. We gaan samenwerken met verschillende universiteiten om er een erkend beroep van te maken', zegt Castelain. Legibel regelt vandaag al ongeveer tien gevallen per dag via bemiddeling. 'Er is dan eigenlijk gewoon iemand die gaat spreken met de betrokken partijen. Hij luistert naar de twee meningen en probeert die dan te verzoenen. De rechtbank wordt als ultieme oplossing aangeboden, maar we proberen dat toch te vermijden.'

SaS

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud