Louis Verbeke in verdenking in LHSP-dossier (update)

Het gerecht tracht sinds november 2000 uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor het debacle bij Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP). De speurders ontdekten dat een groot deel van de omzet van het bedrijf fictief was en trachten te weten te komen wie hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. De fictieve omzet werd volgens het door het gerecht aangestelde college van deskundigen gerealiseerd via de boekingen voor de verkoop van licenties aan Language Development Companies (LDC 's).

De vier voormalige toplui (Jo Lernout, Pol Hauspie, Nico Willaert en Gaston Bastiaens), die begin juli in voorlopige vrijheid zijn gesteld, zeiden dat deze structuur onder de supervisie van hun juridische en financiële adviseurs was opgezet. De juridische adviseurs (Loeff Claeys Verbeke) stelden de contracten op en de financiële adviseurs (KPMG) boekten de omstreden omzetten. Zowel KPMG als Allen & Overy ontkennen te hebben meegewerkt aan een frauduleuze constructie.

Rechter Vulsteke moet van het Ieperse parket de rol van KPMG en het advocatenkantoor blootleggen. Op 20 juni 2001 diende Vulsteke zich een eerste maal bij Allen & Overy aan, maar omdat de advocaten gebonden zijn aan hun beroepsgeheim keerde hij onverrichterzake terug. Louis Verbeke stond Jo Lernout en Pol Hauspie gedurende jaren bij in het nemen van belangrijke beslissingen.

Op vraag van het Ieperse gerecht trok rechter Vulsteke dinsdag opnieuw met zijn speurders naar Allen & Overy. Ditmaal had hij wel inverdenkingbrengingen mee zodat het beroepsgeheim geen verdere belemmering voor zijn onderzoek kon zijn. Hij legde er beslag op de documenten van het vernietigende interne auditrapport over de LHSP-fraude dat door het advocatenkantoor samen met Bryan Cave en Arthur Andersen was opgesteld.

Op 27 juni viel Vulsteke ook al bij KPMG binnen en bracht hij het revisorenkantoor alsook KPMG-voorzitter Theo Erauw en de revisoren William van Aerde en Paul Behets in verdenking omdat zij hun controletaak niet naar behoren vervulden. Ook hier diende de inverdenkingbrenging om de revisoren van hun beroepsgeheim te ontheffen.

Woordvoerder Wim Dejonghe van het advocatenkantoor Allen & Overy reageerde niet verrast op de inverdenkingstelling van Louis Verbeke. "Wel wil ik duidelijk stellen dat Allen & Overy niet in verdenking is gesteld. Het gaat enkel om Loeff Claeys Verbeke (LCV) en Louis Verbeke zelf, het Belgisch advocatenkantoor dat advies heeft gegeven aan LHSP."

Volgens Wim Dejonghe is de inverdenkingstelling van Louis Verbeke en LCV de volgende logische stap van onderzoeksrechter Vulsteke. "Met Louis Verbeke zat de onderzoeksrechter in een patstelling. Een inverdenkingstelling was de enige mogelijkheid om het beroepsgeheim van een advocaat af te zwakken. Op die manier wordt de schending van het beroepsgeheim niet meer strafrechterlijk gesanctioneerd."

Dejonghe legde nog eens het verschil uit tussen Louis Verbeke en Allen & Overy. "LCV is het Belgisch advocatenkantoor dat advies heeft gegeven aan LHSP. Evenwel niet in verband met de LDC's. Louis Verbeke werkt nu wel bij Allen & Overy, maar verder heeft Allen & Overy niets met de zaak te maken."

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud