Advertentie

Macedonisch vredesakkoord getekend

Het akkoord werd gisteren in de werkresidentie van de Macedonische president, Boris Trajkovski, ondertekend. De plaats en het tijdstip waren tot op het laatste moment geheim gehouden omdat gevreesd werd dat boze Macedoniërs de sobere ceremonie zouden verstoren. Over het akkoord is wekenlang onderhandeld in Orhid, terwijl gevechten tussen het Macedonische regeringsleger en de Albanese rebellen van het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK) in het noorden en het oosten van het land tientallen mensenlevens kostte.

Het akkoord kwam tot stand onder grote druk van de Europese Unie, de Verenigde Staten en de NAVO. Namens de Europese Unie waren de buitenland-coördinator van de EU, Javier Solana, en de speciale Macedonië-gezant, Francois Léotard, aanwezig. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel (PRL), was maandag door het Belgisch EU-voorzitterschap in Skopje aanwezig. De secretaris-generaal van de NAVO, George Robertson, waarschuwde al voor de ondertekening van het akkoord voor te veel optimisme. 'Het is nog een lange weg naar duurzame vrede', sprak de NAVO-baas.

Het akkoord voorziet in aanvullende rechten voor de Albanese minderheid in Macedonië. Ongeveer 20 procent van de Macedoniërs is van Albanese afkomst en zij voelen zich achtergesteld ten opzichte van de Slavische meerderheid in het land. Albanese rebellen waren met een guerrilla in het noordoosten van Macedonië begonnen om gelijke rechten met geweld af te dwingen. De rebellen werden bevoorraad vanuit het naburige Kosovo. De Macedonische regering weigerde lang met de Albanezen aan tafel te gaan zitten, omdat Skopje 'niet onderhandelt met terroristen'.

Volgens het akkoord wordt de Albanese taal gelijk gesteld aan het Macedonisch in gebieden waar tenminste 20 procent van de bevolking van Albanese origine is. In het parlement mogen Albanezen in het vervolg in hun eigen taal het woord voeren. Ook de politie wordt hervormd. Tot nu toe zijn de Albanezen sterk ondervertegenwoordigd in de politie, maar volgens een ambitieus integratieprogramma, moet het percentage Albanese politieagenten tegen 2004 zijn opgetrokken tot representatieve waarden. De islam krijgt dezelfde rechten als het christendom in Macedonië.

De partijen moeten het nog eens worden over de ontwapening van de rebellen in het noordoosten. De NAVO heeft 3.500 soldaten klaar staan om die klus te klaren. Ook wordt er nog onderhandeld over een amnestieregeling voor rebellen die hun wapens inleveren.

Pagina 2: Commentaar

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud