Advertentie

Microsoft met antitrustzaak naar hooggerechtshof

Rechter Thomas Jackson oordeelde in november 1999 dat Microsoft gedurende jaren zijn dominante positie op de markt voor besturingssystemen misbruikte. Het bedrijf van Bill Gates zette pc-fabrikanten onder druk om voorrang te geven aan Microsoft-software (zoals de internetbrowser Internet Explorer) en nam op die manier de concurrentie de wind uit te zeilen. Enkele maanden later beval rechter Jackson dat Microsoft zich in twee stukken moest opsplitsen.

Een beroepshof velde op 28 juni van dit jaar een arrest dat goed én slecht nieuws bevatte voor Microsoft. Enerzijds werd het bevel van rechter Jackson over het opsplitsen verworpen. Jackson had twee fouten gemaakt: hij had ongeoorloofde privé-gesprekken gevoerd over de zaak met journalisten én hij had het verzoek van Microsoft om gehoord te worden over de noodzaak van een opsplitsing, van de tafel geveegd. Microsoft is nu van plan de gesprekken van Jackson met de pers te gebruiken om alle conclusies van de rechter nietig te laten verklaren.

Het ongedaan maken van de opsplitsing, een publieke kaakslag voor rechter Jackson, vormde echter maar een deel van het vonnis. Want het hof bevestigde wel de conclusie van Jackson dat Microsoft zich bezondigd heeft aan monopoliemisbruik.

Zoals verwacht doet Microsoft nu een stap verder door de zaak aanhangig te maken bij het hooggerechtshof. Dit opperste gerechtshof in Washington is niet verplicht de zaak te behandelen. Nogal wat experts verwachten dat het dit niet zal doen. En zelfs indien de zaak behandeld wordt, is de kans niet erg groot dat het hof Microsoft vrijpleit. De advocaten van Microsoft voeren aan dat het hooggerechtshof de zaak moet behandelen, al was het maar om 'het vertrouwen van de burgers in het gerecht te herstellen'.

Microsoft wint met deze stap nog wat tijd. Het vraagt immers dat zolang het hooggerechtshof niet beslist wat te doen met de zaak, het dossier niet terug naar een lagere rechtbank gaat. Die rechtbank moet nog bepalen welke prijs Microsoft moet betalen voor zijn monopoliemisbruik. Op een beslissing van het hooggerechtshof over het al dan niet behandelen van het dossier, is het wellicht wachten tot oktober. LVA

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud