Advertentie

Minister Durant stelt paal en perk aan misbruik van Luxemburgse nummerplaat

De federale overheid stelt al enkele jaren met lede ogen vast, dat steeds meer Belgen om fiscale redenen met een nummerplaat van het Groothertogdom Luxemburg rondrijden. In Luxemburg hoeft geen belasting op de inverkeersstelling (BIV) te worden betaald en zijn de verkeersbelasting, de BTW en de belasting op de autoverzekering lager dan in België. De federale overheid zou jaarlijks 250 miljoen euro (10 miljard frank) aan belastingen mislopen (vanaf 1 januari 2002 gaat de opbrengst van de BIV en de verkeersbelasting naar de gewesten).

De omvang van het fenomeen is, zoals met andere 'zwarte' zaken, niet precies bekend. Op grond van hun bevindingen raamde de douane het aantal wagens met een Luxemburgse nummerplaat twee jaar geleden op 30.000; het aantal zou sindsdien nog gestegen zijn. De douane zei dat het grootste deel van de Belgen met een Luxemburgse nummerplaat in Brussel en Wallonië woonde.

Rijden met een Luxemburgse nummerplaat is illegaal. Het koninklijk besluit van 31 december 1953 over de inschrijving van voertuigen bepaalt dat wie in België woont, zijn voertuig in België moet laten registreren. Via bepaalde leasingmaatschappijen of door de oprichting van een fictief bedrijf raken enkele tienduizenden Belgen toch aan een Luxemburgse nummerplaat.

De kwestie kwam in september 1999 ter sprake tijdens het kennismakingsbezoek dat eerste minister Guy Verhofstadt aan zijn Luxemburgse collega, Jean-Paul Juncker, bracht. Zij spraken af de fraude met nummerplaten snel aan te pakken. Enkele dagen later al kwam een akkoord tot stand. Het koninklijk besluit van 20 juli 2001 over de inschrijving van voertuigen, dat woensdag in het Staatsblad verscheen en in de plaats komt van het besluit van 1953, geeft er uitvoering aan. Het wordt op 1 oktober van kracht.

Het besluit bevestigt dat personen die in België verblijven hun wagen in België moeten inschrijven. Die verplichting geldt niet voor voertuigen die door Belgische onderdanen gebruikt worden voor de uitoefening van hun beroep en die in het buitenland zijn ingeschreven op naam van de buitenlandse werkgever. In die voertuigen moet een attest van de BTW-diensten liggen waaruit blijkt dat de bestuurder een arbeidscontract met die werkgever heeft.

De verplichting geldt evenmin voor het huren voor maximum 48 uur van een voertuig dat in het buitenland is ingeschreven en voor ambtenaren die in België verblijven en werken voor een internationale instelling die in een andere lidstaat van de Europese Unie is gevestigd.

MD

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud