Minister Gabriëls lanceert strategisch-economische cellen

"We moeten de oude tegenstellingen rond het economische beleid op een positieve manier overstijgen. Ik heb in Antwerpen heel wat enthousiasme waargenomen voor die boodschap," zegt minister Gabriëls. Enigszins versneld door de gebeurtenissen bij Opel Belgium lichtte hij donderdag zijn plannen toe om het economische beleid per provincie coherenter te laten verlopen.

Gabriëls lanceert hiervoor vijf strategische-economische cellen, hij spreekt ook over "netwerken". In deze cellen wil de minister de verschillende autoriteiten per provincie verzamelen die in aanraking komen met het economische beleid. In de provincie Antwerpen heeft de cel een eerste werkvergadering achter de rug. De volgende vergadering staat voor begin oktober op de agenda.

Jaak Gabriëls: "Ik benadruk dat het niet om de oprichting van een nieuwe instelling gaat." In de cellen hebben naast de minister de gouverneur, die in Antwerpen ook de voorzitter van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij is, de Kamers van Handel en Nijverheid en de belangrijkste economische organisaties zitting. Gabriëls noemt hier het VEV en Agoria als voorbeelden. In Antwerpen spreken ook de havenschepen en de burgemeester mee, als vertegenwoordiger van de grootste stad van Vlaanderen.

De minister vraagt aan de Antwerpse cel om tegen het einde van het jaar een groot plan voor de economie in de provincie op te stellen. Dat plan moet het economische beleid voor de bevolking visualiseren en moet de noden en wensen inventariseren. In de andere provincies volgt vanaf september een gelijkaardige oefening. Minister Gabriëls: "Sommige zaken zijn reeds bestudeerd, zoals de mobiliteitsbehoeften. Het plan moet alle deelaspecten samenbrengen." Andere dossiers die in aanmerking komen zijn het gebrek aan bedrijfsgronden, de economische invulling van het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen en de nood aan snellere administratieve procedures zoals het afleveren van bouwvergunningen.

Jaak Gabriëls: "De Vlaamse regering heeft de jongste jaren veel aandacht besteed aan de gemeenschapsbevoegdheden. Ik denk dat het tijd wordt om opnieuw meer te wegen op de gewestbevoegdheden waaronder de economische ontwikkeling."

Volgens de minister mogen de nieuwe cellen niet enkel knipperlichten worden voor individuele crisisdossiers. De cellen moeten op een voortdurende manier het economische klimaat opvolgen en een positieve boodschap voor het buitenland mogelijk maken. Gabriëls wil hiervoor de Vlaamse diensten die bepalend zijn voor de contacten met het buitenland consolideren. Die operatie kan pas starten nadat de regionalisering van Buitenlandse Handel eind dit jaar een feit is.

RS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud