Mobiel bankieren oogst weinig bijval in België

In Nederland stelde SMS bank onlangs de introductie van het mobiel bankieren uit. De bank heeft naar verluidt geen vertrouwen meer in de technologie, omdat de resultaten bij concurrent Postbank vaak teleurstellend zijn. De Nederlandse Postbank krijgt wekelijks honderden klachten binnen over haar mobiel bankierennet. In België loopt het niet zo 'n vaart, eenvoudigweg omdat mobiel bankieren in ons land maar heel weinig wordt gebruikt. Alleen Dexia Bank biedt haar klanten volwaardig mobiel bankieren aan. De klanten van KBC kunnen ook het saldo van hun rekening opvragen via een SMS, een kort tekstbericht via de gsm. De andere Belgische grootbanken kijken nog altijd de kat uit de boom.

"Mobiel bankieren is eigenlijk nooit een prioriteit geweest voor de BBL. We focussen eerder op onze Self ' Banking in de bankkantoren en op onze internetbank", zegt Louise van Heel, woordvoerster van de BBL. "De bank heeft vooral tegenover WAP een afwachtende houding aangenomen. We zijn er immers van overtuigd dat daar niet echt vraag naar is." De BBL gelooft wel in SMS-berichtjes en zal dit jaar nog een initiatief in die zin nemen. Niettemin zal de bank zich beperken tot informatieve telefoonberichtjes, die bijvoorbeeld de saldi van de rekeningen of de stand van de effectenportefeuille weergeven. Transacties, zoals betalingen doorgeven via de gsm, zijn nog niet aan de orde.

Bij KBC luidt ongeveer hetzelfde verhaal. De bank biedt haar klanten al een reeks informatieve diensten via SMS 'jes. Naast de stand van hun rekening kunnen de gebruikers ook het weerbericht ontvangen, de adressen opvragen van het bankkantoor in hun buurt en actuele informatie ontvangen over de beleggingsfondsen van KBC. "Maar verder gaan we vandaag niet. We laten nog geen betaaltransacties toe omdat die nog niet veilig genoeg kunnen worden uitgevoerd. Banksys werkt aan een nieuw systeem. We wachten erop", stelt Stef Leunens, woordvoerder van KBC. Banksys is van plan zijn betaalsysteem voor het internet, Banxafe, uit te breiden naar de mobiele telefoon. De organisatie verklaarde onlangs wel nog enkele maanden werk voor de boeg te hebben.

Het mobiel bankieren van KBC, gebaseerd op SMS, telt vandaag een duizendtal klanten. Dat aantal groeit naar verluidt continu aan. "Maar de plannen voor WAP zijn tijdelijk bevroren. Er komen binnenkort nieuwe standaarden op de markt en er is sprake van WAP2. De huidige technologie is dus al voorbijgestreefd. Het is nutteloos daarin te investeren", vindt Leunens.

Dexia Bank biedt al een tijdje het mobiel bankieren aan via WAP en is hiermee de enige bank in België. "Hoeveel cliënten gebruik maken van de dienst, kan ik niet vertellen, maar het zijn er geen 100.000. Het aantal is niet echt hoog, maar het is ook niet gering", verklapt Wim Gepts, verantwoordelijke Direct Banking van Dexia. "WAP is geen ongelooflijk succes, maar is toch ook geen flop. Dexia beschouwt het als een extra comfort voor de cliënten en gaat er daarom zeker mee verder." Gepts benadrukt ook dat de kostprijs voor WAP beperkt blijft en dat de bank daarom bereid is nog in andere kanalen te investeren, zoals bankieren via PDA (Personal Digital Assistance), bekend onder meer van de Palm-computertjes. "Iedere nieuwe technologie wordt bekeken", stelt Gepts. Dexia biedt de jongeren ook de mogelijkheid het saldo van hun rekening op te vragen via een SMS-berichtje. Het is een dienst die alleen geldt voor de Axion-cliënten en bovendien alleen kan worden gebruikt door de jongeren die over een Mobistar-abonnement beschikken.

Fortis beschikt nog niet over mobiel banknetwerk. De bank bestudeert de mogelijkheden maar heeft nog geen onmiddellijke plannen.

SaS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud