Nationale Bank: conjunctuurindicator aan de beterhand in mei

Na een forse daling in de loop van de voorgaande drie maanden heeft de algemene synthetische bruto-indicator van de NBB zich in mei enigzins hersteld. De verbetering van de curve is het resultaat van een positieve ontwikkeling van het conjuncturele klimaat in zowel de industrie als de bouwnijverheid.

In de verwerkende nijverheid steeg de indicator van -15,9 tot -13,4. Voor de handel verslechterde de indicator van -2,2 tot -2,5. In de bouw steeg de indicator van -0,6 tot 1,7.

De algemene synthetische afgevlakte indicator die de fundamentele tendens van de conjunctuur weergeeft, blijft evenwel nog duidelijk neerwaarts genoteerd. Die verdere daling is in de eerste plaats toe te schrijven aan de verwerkende nijverheid. De indicatoren worden gemeten aan de hand van enquetes bij bedrijfsleiders.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud