Nederland schuift uitdieping Westerschelde op lange baan

De Nederlandse regering moest tegen eind dit jaar haar standpunt bekendmaken over de vraag van de Vlaamse regering om de Westerschelde verder uit te diepen tot 12,8 meter. Omdat Vlaanderen een getij-ongebonden doorgang van 12,8 meter wenst, komt dit in de praktijk zelfs op een uit te baggeren diepte van 14,7 meter bij laagtij.

De verdere verdieping is van groot belang voor de Antwerpse haven, en staat hoog bovenaan het prioriteitenlijstje in de betrekkingen met Nederland. Maar Den Haag houdt de boot af. Pas eind 2003, begin 2004 wordt een standpunt ingenomen, laat Den Haag weten. Dit betekent dat zelfs bij een positieve beslissing er niet voor 2010 met het uitbaggeren kan worden begonnen.

De condities zijn niet min. Eerst moet er dan nog gezamenlijk een strategische milieueffectrapport en een maatschappelijke kosten-batenanalyse worden verricht. Vervolgens laat Nederland weten dat de Westerschelde in 1997 bij de Europese Commissie is aangemeld in het kader van de Habitat-richtlijn en verder in 2000 is aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Dus behalve bilaterale onderhandelingen zullen er ook nog internationale onderhandelingen moeten volgen.

'Dit betekent niet', zegt Den Haag, 'dat nieuwe plannen en projecten bij voorbaat onmogelijk zijn, maar wel dat ze moeten worden getoetst aan de uitgangspunten van de Europese richtlijnen en - voor zover op Nederlands grondgebied - aan het Nederlandse natuurbeleid.'

Los van de bilaterale en internationale onderhandelingen wil Den Haag ook de provincie Zeeland, het Bestuurlijk Overleg Westerschelde met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties direct bij de planvorming betrekken, wat een snelle besluitvorming zeker niet zal bevorderen.

Nederland zegt wel bereid te zijn nog voor het einde van het jaar met Vlaanderen te willen overleggen. Voorts stelt Den Haag voor de regie van het besluitvormingsproces aan twee onafhankelijke personen toe te willen vertrouwen - één van Vlaamse en één van Nederlandse kant. Nederland laat tot slot nog weten het havenbeleid af te willen stemmen met Vlaanderen op de specificiteit van elke haven en de complementariteit tussen de havens in de Schelderegio, inclusief Zeebrugge.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Steve Stevaert (sp.a), zei in een reactie nog geen brief van de Nederlandse regering te hebben ontvangen. 'We zullen het Nederlandse standpunt bekijken. Maar het is niet alleen een zaak van de Vlaamse regering, maar ook van het Vlaams Parlement', zei Stevaert. BW/WVDV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud